Infrabel en NMBS zijn voorbereid om de winter op het spoor het hoofd te bieden - 19 december 2011

picto press

De NMBS en Infrabel hebben hun respectievelijke winterplannen versterkt om zich optimaal voor te bereiden op de voorspelde winterse weersomstandigheden van sneeuw en ijzel. De beide ondernemingen beogen hetzelfde doel: de hinder als gevolg van het winterweer voor de reizigers zoveel mogelijk beperken.

De NMBS lanceert zijn wintermaatregelen

Een nieuwigheid dit jaar: een dertigtal locomotieven werd uitgerust met een speciale glijder (een stalen sleepstuk) om de stroomafnemers op het dak van de trein tegen de vorst te beschermen. Deze locomotieven zullen als eerste uitrijden om op die manier de rijm van de bovenleiding te verwijderen.
Daarnaast neemt NMBS speciale maatregelen in functie van de weersvoorspellingen. Hierna volgt een overzicht:

  • In geval van nachtvorst blijven de locomotieven onder spanning om het eerste vertrek van de treinen te garanderen. Bij temperaturen onder 0°C wordt het tractiematerieel verwarmd zodat ze een temperatuur van 5°C behouden;
  • Specifieke winteronderhoudswerken worden doorgevoerd zoals extra nazicht van verwarming, batterijen, koelvloeistof en airconditioning;
  • Vlak voor het eerste vertrek worden de elektrische installaties in de treinen geventileerd om condensatie te voorkomen;
  • Alle wissels en spoorbundels in de werkplaatsen en garages worden ijs- en sneeuwvrij gemaakt wanneer nodig;
  • In de werkplaatsen zijn 60 vrijwilligers voorzien die zo snel mogelijk kunnen ingezet worden om defect materieel te herstellen.

 

Daarnaast zijn de treinbestuurders ook extra alert met een aangepaste snelheid en remgedrag. Tijdens de permanente opleiding wordt hieraan aandacht besteed.

Infrabel focust zijn inspanningen op 3 hoofdacties

Sinds 1 november heeft Infrabel - als onderdeel van zijn winterplan - een aantal preventieve maatregelen genomen zoals een nauwgezette controle van de wisselverwarming, de sporen en de bovenleidingen; het opslaan van een voorraad van zout/zand en antivriesproducten in de lokale interventiecentra; het afstellen en testen van de spoorinstallaties met het oog op de lagere temperaturen; enz.

Bovendien activeert Infrabel drie hoofdacties om de werking van zijn spoorinfrastructuur te garanderen:

  • Het inschakelen van de wisselverwarming (bediend vanuit de seinhuizen) om te vermijden dat sneeuw of ijzel de wissels zou blokkeren;
  • Het mobiliseren van de sneeuwploegen die 24u/24 paraat zijn om ter plaatse te gaan waar nodig en als belangrijkste doel hebben om de wissels sneeuw- en ijzelvrij te maken;
  • Het sneeuwruimen en ijsvrij maken (met behulp van zout/zand) van de perrons en toegangen in de stopplaatsen voor het comfort en de veiligheid van de reizigers.
    Om snel en efficiënt tussen te komen op elk ogenblik en op om het even waar op het netwerk, heeft elke specialiteit binnen Infrabel (seininrichting, bovenleiding, sporen, enz.) een wacht- en oproepsysteem om elk winterprobleem het hoofd te bieden.

Zoals tijdens elke winter, stellen Infrabel en NMBS alles in het werk om het spoornet toegankelijk te houden en de reizigers een maximum aan comfort te bieden… ook tijdens extreme winterse weersomstandigheden.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.