Wettelijke vermeldingen

De informatie op deze website is onderworpen aan een clausule betreffende aansprakelijkheid, een clausule betreffende auteursrechten en een clausule betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

U wordt vriendelijk verzocht vooraf op elk van de betrokken clausules, zonder uitzondering, te klikken en er kennis van te nemen.

In geen geval kan u als bezoeker van deze site enig recht laten gelden indien u zou nalaten dit te doen, onverminderd de toepassing van andere toepasselijke dwingende rechtsregels.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.