Vervoersvoorwaarden

reizigersReis je met NMBS, dan ontstaat er een verbintenis tussen enerzijds jij als reiziger en wij als vervoerder. Maak kennis met je rechten en plichten als treinreiziger.

Meer info

Toezichthoudende instantie

In toepassing van de Verordening 1371/2007 wordt in elk land van de Europese Unie een toezichthoudende instantie aangeduid. In België is dit het Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Zij heeft als opdracht erop toe te zien dat de spoorwegondernemingen de bepalingen van de Europese Verordening 1371/2007 correct naleven. Deze instantie neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de rechten van de reizigers gerespecteerd worden.

Je kunt bij deze instantie elke klacht indienen over een vermeende schending van deze Europese Verordening.

FOD Mobiliteit en Vervoer
Dienst Reizigersrelaties
Vooruitgangstraat 56
B-1210 Brussel

Site: www.mobilit.belgium.be/nl/spoorwegverkeer/reizigers/passagiersrechten
Fax: + 32 2 277 40 74

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.