Toelichting bij de stiptheid

PonctualitéOm u te helpen bij de lezing van de verschillende stiptheidsverslagen, vindt u hier enkele noties en definities over de stiptheid en de berekening ervan.

Het meten van de stiptheid

De stiptheid van het binnenlandse treinverkeer wordt gemeten in het eindstation. Als de trein door de Brusselse Noord-Zuidverbinding rijdt wordt er ook gemeten in het eerste station van die Noord-Zuidverbinding op zijn traject.

Voorbeeld: de stiptheid van een trein vanuit Oostende richting Eupen meten we in Brussel-Zuid en in Eupen.

Wat is stipt?

Als de trein minder dan 6 minuten vertraging heeft op een meetpunt, beschouwen we dit als stipt.

Weergave: stiptheidspercentage

Het stiptheidspercentage is de verhouding in procent tussen het aantal metingen, waarbij de trein als stipt gemeten is en het totaal aantal uitgevoerde metingen.

Dit stiptheidspercentage kan berekend worden:

  • per dag, per week, per maand of per jaar
  • voor alle treinen, een reeks van treinen, een welbepaalde lijn of een welbepaald station

De stiptheid die wij in rekening nemen is de stiptheid van de reizigerstreinen, die beheerd worden door NMBS als operator. Die wordt opgenomen in het kader van het beheerscontract met de Staat.

Wie is verantwoordelijk voor de meting van de stiptheid

Als infrastructuurbeheerder van het Belgische spoornet staat Infrabel in voor het beheer van het treinverkeer in real-time. Zij staat daarom ook in voor de tijdsmetingen van de doorrit van de treinen op welbepaalde meetpunten.

Wat is neutralisatie?

Het stipheidscijfer houdt geen rekening met vertragingen veroorzaakt door externe bronnen (vandalisme, agressie, kabeldiefstal ...) noch met deze veroorzaakt door de grote investeringswerken (zoals het GEN). Deze vertragingen, die niet toegeschreven kunnen worden aan Infrabel noch aan de spoorwegondernemingen, worden 'geneutraliseerd'.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.