Algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders is het beslissingsorgaan met de meest uitgebreide bevoegdheden om de handelingen die de vennootschap aanbelangen, te verrichten of te bekrachtigen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gewone algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering. Alle vennootschappen moeten minstens één algemene vergadering per jaar bijeenroepen. Deze wordt gewone algemene vergadering genoemd. Bij die gelegenheid legt (leggen) de bestuurder(s) van de vennootschap de jaarrekening ter goedkeuring voor aan de leden van de vergadering. Wanneer dit noodzakelijk is, kan de vennootschap in hetzelfde jaar ook andere algemene vergaderingen bijeenroepen. Dit zijn de buitengewone algemene vergaderingen.

Stemrechten

Overeenkomstig artikel 26 van de statuten hebben de aandeelhouders recht op één stem per gewoon aandeel. De houders van de in artikel 7 van de statuten bedoelde bewijzen van deelgerechtigdheid hebben recht op één stem per tien bewijzen van deelgerechtigdheid.

Kalender

Overeenkomstig artikel 29 van de statuten wordt er elk jaar een algemene vergadering gehouden op de laatste werkdag van de maand mei van het jaar dat volgt op het betrokken boekjaar.

De volgende gewone algemene vergadering is gepland op woensdag 31 mei 2018.

Notulen van de laatste algemene vergadering

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.