Actieplan stiptheid

Er werden verschillende actiepunten bepaald om de stiptheid te verbeteren, onder andere het accent dat gelegd wordt op het eerste vertrek van de treinen en de installatie van het Railway Operations Center.

1. We werken aan betrouwbare treinen

picto ponctualité 1Onze treinen hebben te vaak af te rekenen met pannes. De kwaliteit van het onderhoud moet nog beter. De betrouwbaarheid kan ook verhogen door oudere treinen te moderniseren en door nieuwe treinen in te leggen.

2. We maken onze werkplaatsen efficiënter

picto ponctualité 2Door de uitrusting te vervangen of te verbeteren en door de bouw van nieuwe, functionele werkplaatsen kan het werk beter en vlotter verlopen. Ook door de herziening van de werkprocessen en werkorganisatie en de invoering van meer flexibiliteit streven we naar een hogere efficiëntie.

3. We zorgen voor een betere doorstroming van de informatie

picto ponctualité 3Als alle betrokkenen tijdig over de juiste informatie beschikken, kunnen problemen sneller verholpen worden. Daarom sturen we real time info over defecten door aan treinbestuurders en treinbegeleiders. Een helpdesk voor bestuurders moet hen toelaten bepaalde problemen ter plekke op te lossen. Door strikte opvolging van problemen, en een goede feedback-procedure met het personeel op het terrein verbeteren we technische en organisatorische aspecten.

4. We hebben extra aandacht voor het eerste vertrek van een trein

picto ponctualité 4Bij het eerste vertrek van een trein vanuit een spoorbundel worden heel wat aspecten, onder andere met betrekking tot de veiligheid, gecontroleerd en getest. Alle actoren dienen snel, efficiënt en met respect voor de dienstregeling hun taken uit te voeren. Dat vereist een goede samenwerking, discipline en communicatie tussen de collega's.

Discipline is cruciaal bij het eerste vertrek: een trein die al meteen te laat start, creëert een domino-effect van vertragingen. 

schema actieplan stipheid 

5. We zorgen voor een betere samenwerking

picto ponctualité 5Om stipt treinverkeer te garanderen, dienen de personeelsleden van NMBS en van infrastructuurbeheerder Infrabel, betrokken bij het realtime verkeersbeheer, zeer goed samen te werken en optimaal te communiceren. Daarom hebben we de deskundigen van NMBS en Infrabel samengezet in één Railway Operations Center (ROC) en zijn op het terrein NMBS-verantwoordelijken aanwezig in de Infrabel-seinhuizen.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.