Corporate Governance

De statuten van de NMBS worden sterk beïnvloed door haar juridisch statuut van Naamloze Vennootschap van publiek recht. Dat statuut maakt dat de NMBS in de eerste plaats onderworpen is aan de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige econom ische overheidsbedrijven. Voor de niet door die wet geregelde materies is ze onderworpen aan het Wetboek van Vennootschappen.

Corporate Governance, een belangrijke uitdaging in de wereld van vandaag, vereist de grootste aandacht en maximaal transparante regels. Als overheidsbedrijf onderschrijft de NMBS volmondig dit streven naar responsabilisering en naar een doeltreffender beheer en een betere controle van haar activiteiten. In het kader van haar opdrachten van openbare dienst heeft de NMBS een rechtstreekse maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van haar referentie - aandeelhouder, de Staat, en van haar klanten, de burgers die de trein nemen.

Om meer te weten over de Corporate Governance van NMBS, klik hier 

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.