Stations

De directie Stations is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de stations, stopplaatsen, autoparkings en fietsenparkings en de gebouwen en terreinen van NMBS. Zij staat in voor de bouw, de renovatie, de aan- of verkoop, de verhuur van domaniale en commerciële concessies en alle aspecten van het beheer van alle gebouwen en terreinen (exploitatie, space management, onderhoud, herstellingen, netheid...)

Taken

  • Stationsbeheer: ontwikkelen, moderniseren en in stand houden van intermodale, veilige, nette en goed toegankelijke stations, stopplaatsen en aanhorigheden met een gevarieerd aanbod van diensten en van informatie voor de reizigers.
  • Vastgoedbeheer: het beheer van de administratieve gebouwen van NMBS en de valorisatie van de gebouwen en terreinen van NMBS, zowel door verkoop van niet-strategisch vastgoed als door de (her)ontwikkeling van stationsomgevingen.
  • Facility Management: het leveren van technische diensten, schoonmaak enz. met als doel propere stations, stopplaatsen en kantoorgebouwen met goed werkende technische uitrustingen (liften en roltrappen, verwarming, verlichting, veiligheiduitrusting…) te bieden aan de klant en het personeel.
  • Commerciële activiteiten: de ontwikkeling en het beheer van de commerciële activiteiten binnen de stations. Strategie voor de commerciële waardering van de beschikbare ruimte en opbouw van commerciële mix.
  • Voogdij van de dochterondernemingen Publifer en B-Parking.

Prioriteiten

Directie Stations staat voor enkele uitdagingen, zoals het onthaal van de reizigers en de dienstverlening aan de klant. De prioritaire projecten zijn:

  1. de modernisering van de onthaalinfrastructuur (moderne, functionele en intermodale stations);
  2. de inventarisatie en valorisatie van het vastgoedpatrimonium van NMBS;
  3. de afwerking van grote werven, zoals voor het GEN;
  4. de ontwikkeling van commerciële diensten en winkels in de stations;

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.