Duurzaamheid

Duurzaam rijden, duurzaam werken

Onze engagementen voor het milieu

Onze mobiliteit zet een grote druk op het leefmilieu door het verbruik van fossiele brandstoffen in het wegverkeer en de enorme groei van het aantal verplaatsingen. Nochtans bestaat er ook duurzame mobiliteit: de trein!

Treinen springen zuinig om met energie. In verhouding tot het aantal vervoerde passagiers vraagt spoorinfrastructuur ook minder ruimte dan wegeninfrastructuur. Die troeven maken van de trein het ecologische vervoermiddel bij uitstek om onze mobiliteit te verduurzamen.

Daarom promoot NMBS volop het vervoer per trein. Maar onze ambitie reikt verder. Voor de komende vijf jaar hebben we scherpe doelstellingen geformuleerd om ook in onze werking de zorg voor het leefmilieu stevig te verankeren.

Onder het motto “Duurzaam rijden, duurzaam werken” sporen we al onze medewerkers aan om groener te handelen. Concreet willen we het verbruik van energie en water verder verminderen, de consumptie van verbruiksgoederen, zoals papier, en de productie van afval nog meer beperken, de geluidsoverlast terugdringen en onze inspanningen inzake bodemsanering verderzetten.

Zo geven we niet alleen onze mobiliteit meer zuurstof, maar dragen we in alle opzichten bij tot een duurzame samenleving.

Meer weten

Om meer te weten te komen over onze visie en strategie met betrekking tot duurzaamheid en de actiepunten voor de toekomst, raadpleeg onze brochure “Duurzaam rijden, duurzaam werken”.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.