Nieuwe regelgeving gevonden voorwerpen NMBS - 06 mei 2011

press De tientallen miljoenen voorwerpen die jaarlijks in de NMBS-treinen gevonden worden, zijn niet voor iedereen een verlies. De objecten die na 50 dagen niet opgevraagd zijn, worden overgemaakt aan het sociaal economiebedrijf ‘Spullenhulp’. De eerste omhaling in de 24 stationsdepots gebeurde deze donderdag 5 mei 2011.

NMBS past nu een nieuwe procedure toe rond het beheer van gevonden voorwerpen, conform de wet van 6 april 2010. Voorheen werden deze voorwerpen gedurende 6 maanden bewaard en nadien overgedragen aan de FOD Financiën – Dienst Domeinen, die verantwoordelijk was voor de verkoop van het voorwerp.

In 2010 werden 39.385 voorwerpen gevonden in de treinen en in de stations. Hiervan werden 14.505 voorwerpen (of ongeveer 37%) afgehaald door de eigenaar.

teruggevonden voorwerpen

Indien er zich persoonlijke gegevens van de eigenaar op het object bevinden, probeert NMBS altijd de eigenaar te identificeren en te informeren van de vondst. Als de klant een voorwerp vergeten heeft of kwijt is, kan hij hiervoor een formulier invullen om dit aan te geven, hetzij in het station, hetzij via de site www.nmbs.be. Hierna een overzicht van de in 2010 meest gevonden voorwerpen in de treinen en de stations.

top 10 gevonden voorwerpen

Sinds 1 februari 2011 worden alle gevonden voorwerpen volgens de nieuwe procedure behandeld. Deze nieuwe regelgeving stelt dat niet opgevraagde voorwerpen na 50 dagen overgemaakt dienen te worden aan een sociaal economiebedrijf.

Na publicatie van het lastenboek werd de opdracht toegekend aan de vzw ‘Spullenhulp’. Deze organisatie heeft al heel wat ervaring in het omhalen van kledij op nationaal niveau, wat voor NMBS zeker een positieve factor is, en ze zullen ook de omhaling zonder meerkost uitvoeren. Dit op regelmatige basis, maar ook eventueel na specifieke aanvraag van NMBS.

Spullenhulp is met zijn kledingcontainers vertegenwoordigd in een groot deel van de Belgische stations. Het inzamelen van de gevonden voorwerpen vraagt dus geen bijkomende verplaatsing. Met een vloot van meer dan 20 vrachtwagens/bestelwagens en een netwerk van ongeveer 1.000 kledingcontainers verspreid over het ganse land, zamelt, sorteert en verkoopt Spullenhulp dagelijks meer dan 20 ton voorwerpen, meubelen en kleding. Zo hebben ze ook de mogelijkheid om een globaal en professioneel antwoord te bieden aan de aanvragen van particulieren maar ook aan diegenen van gemeenten en ondernemingen, zoals hier het geval is met NMBS.

Eenmaal ingezameld worden de voorwerpen gesorteerd. De objecten die in goede staat verkeren worden opnieuw geschonken of verkocht. Deze die niet voor hergebruik in aanmerking komen worden gerecycleerd.

De opbrengsten die voortkomen dankzij deze activiteit worden geïnvesteerd ten voordele van de sociale acties van de vereniging.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.