Algemene Vergadering keurt NMBS-rekeningen goed - 27 mei 2010

picto presse

Vandaag vergaderde de Algemene Vergadering van NMBS. Die keurde de rekeningen voor 2009 zonder voorbehoud goed. De vragen die het College van Commissarissen de voorbije weken stelde, konden positief beantwoord worden.

De Algemene Vergadering en het College van Commissarissen keurden voor 2009, net zoals de voorbije jaren, de statutaire rekeningen zonder voorbehoud goed. In het College van Commissarissen zetelen zowel de revisoren als het Rekenhof.

Dit jaar keurde de Raad van Bestuur van NMBS de statutaire (op 2 april 2010) en de sectoriële rekeningen (op 23 april 2010) goed. Op de statutaire Algemene Vergadering van 4 mei 2010, besloot de aandeelhouder op basis van vragen van het College van Commissarissen de antwoorden van NMBS af te wachten. Daarom werd een nieuwe Algemene Vergadering bijeengeroepen voor vandaag, 27 mei 2010.

De vragen van het College van Commissarissen betroffen:

  1. de toepassing van de zgn. continuïteitsregels m.b.t. de evolutie van het eigen kapitaal (conform artikel 96 §6 van de vennootschapswet);
  2. de toepassing van de boekhoudkundige regels IAS 16 en IAS 37, conform de uitvoering van het beheerscontract van NMBS en in uitvoering van het KB over de programmawet van 23 december 2009;
  3. de toepassing van artikel 5 in de beheersovereenkomst van NMBS, m.b.t. de waarderingsregels voor de werkplaatsen (te beschouwen als publieke dienstverlening volgens de interpretatie van het NMBS-management – identiek aan de waarderingsregels van verleden jaar, toen het Directiecomité, de Raad van Bestuur, en de aandeelhouder zich met deze interpretatie akkoord verklaarden);

 

Met betrekking tot dit laatste punt zal er vanaf de rekeningen van 2010 geen discussie meer mogelijk zijn, aangezien de rekeningen voor openbare dienst volledig gescheiden zullen zijn van die van het nieuwe filiaal NMBS Logistics dat als aparte juridische entiteit de vrachtactiviteit zal beheren. De Europese Commissie keurde gisteren het industrieel plan voor NMBS Logisitics trouwens goed.

In haar verslag houdt het College van Commissarissen rekening met de antwoorden van NMBS.

Resultaten 2009

De volledige statutaire rekeningen voor 2009 zijn vandaag, zoals verwacht, ook door de Algemene Vergadering goedgekeurd, na positief advies van het College van Commissarissen.

NMBS realiseerde in 2009 volgende resultaten:

2009 2009 (incl. IAS 19 + IFRS)
Omzet

2.184,8

2.155,5

EBITDA

-263,9

-287,8

Resultaat

-285,9

-473,6 (min euro)

De terugval in het NMBS-resultaat kan in grote mate worden verklaard door:

  • een stijging t.o.v. 2008 van de personeelskosten met 32 miljoen,
  • een stijging t.o.v. 2008 van de energiekosten met 34 miljoen,
  • een stijging t.o.v. 2008 van de intragroepkosten met 36 miljoen (1),
  • de implementatie van de IAS- en IFRS- normen kosten NMBS 187,8 miljoen euro (1),
  • een omzetdaling door de crisis van ruim 90 miljoen euro (vooral bij de vrachtafdeling).

 

Eerste kwart 2010: positieve trend

Tijdens het eerste trimester van 2010 kende het resultaat een positieve evolutie t.o.v. verleden jaar. Er werd een omzetcijfer gerealiseerd van 579,4 miljoen euro (+6,8%).

NMBS Europe zag door de annulatie van nogal wat Eurostar- en Thalystreinen door het drama in Buizingen bovendien zowat 6 miljoen euro omzet wegvallen. Toch steeg de omzet van NMBS Europe nog met 1,6%.

NMBS Logistics was de snelste groeier met een omzetstijging van 22,7%, volledig in lijn met het recent door Europa goedgekeurde bedrijfsplan.

De inkomsten van NMBS Mobility stegen met 2,4%.

Het EBITDA (operationele kasstroomresultaat) van NMBS verbeterde eveneens met 7,4 miljoen tot -75,7 miljoen euro.

1) Deze zijn binnen de groepsconsolidatie neutraal, want verbeteren de resultaten van NMBS Holding en Infrabel (voor een totaal van 223,8 miljoen euro)!

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.