BeMobEx, de nieuwe cluster voor stads- en spoorvervoer! - 21 juni 2013

Logo NMBS holding

Steunend op 40 jaar ervaring in de export, brengt Transurb Technirail de Belgische ondernemingen uit de sector van het stads- en spoorvervoer samen. Brussel, 21 juni 2013. Transurb Technirail, dat Belgische knowhow inzake stads- en spoorvervoer exporteert, vierde onlangs zijn 40ste verjaardag. Naar aanleiding van deze blijde gebeurtenis stelde het bedrijf een nieuwe cluster voor die, vanaf 1 januari 2014, 22 bedrijven uit de sector van het stads- en spoorvervoer groepeert. Het doel is eenvoudig. Met een all-inaanbod markten buiten Europa veroveren. Met de Belgische knowhow als visitekaartje.

De voorzitter van Transurb Technirail (dochteronderneming van de NMBS-Holding en de MIVB), Michel Bovy, gaf verleden week donderdag in Brussel het startschot voor BeMobEx. Het wordt een 'cluster' van Belgische ondernemingen die actief zijn in de sector van het massavervoer per spoor en in de stad."We zijn er om een gemeenschappelijke taak te vervullen, niet om te onderhandelen over eigen voordelen maar om onze voordelen te zoeken in de gemeenschappelijke meerwaarde. Ik hoop van harte dat alle ondernemingen van de cluster zich dit citaat van Jean Monnet eigen maken", verklaarde hij in zijn slotwoord van het internationale forum 'Networked Mobility, Mobility Networks', dat door Transurb Technirail, de NMBS-Holding en de MIVB werd georganiseerd ter ere van de 40ste verjaardag van Transurb Technirail. Bemobex betekent een nieuwe start voor Tranbsurb Technirail.

Transurb Technirail werd in 1973 onder de naam Transurb Consult (afgekort TUC) opgericht door de NMBS, MIVB en privéstudiebureaus (50 %). In 1999 kwam het tot een fusie met Technirail. Sinds zijn oprichting heeft Transurb Technirail tal van studies, bouwprojecten en exploitatieprojecten rond openbaar vervoer gerealiseerd op meerdere continenten. De meest opvallende projecten omvatten onder meer de technische ondersteuning aan SNCZ en ONATRA (Congo) – een project gefinancierd door de Belgische Technische Coöperatie – en de studie over de modernisering van de tram in Hongkong in de jaren ‘70. In de jaren ‘80 ontwierp en bouwde een Belgisch consortium van ACEC-BN-Tractebel-Transurb de lichte metro van Manilla. Het consortium hielp eveneens bij het opstarten van de exploitatie. De metro was een volledig Belgisch ontwerp. In het decennium daarop werd TUC RAIL opgericht, waarin Transurb Technirail nog steeds aandelen heeft. In het eerste decennium van deze eeuw heeft Transurb Technirail deelgenomen aan de oprichting van Belgorail. Samen met Besix, Eurostation, Fabricom en Tritel bezorgden ze Kingston (Jamaica) een sleutel-op-de-deur busterminal.

Deze succesvolle samenwerkingsprojecten zette Transurb Technirail ertoe aan om de geslaagde partnerships tussen de bedrijven uit de sector in de toekomst te systematiseren. Dit samenwerkingsverband zal de vorm van een 'cluster' met projectpartners aannemen. Tweeëntwintig bedrijven (*) hebben een MOU 'Memorandum of Understanding' ondertekend, waarin ze zich engageren om op 1 januari 2014 de cluster 'Bemobex' op te richten. Bemobex zal de krachten, competenties en ervaring die in België aanwezig zijn, bundelen om de succesvolle aanpak van Transurb Technirail systematisch toe te passen door een betere synergie, reactiviteit en zichtbaarheid van de spelers in de sector. Hierbij is het de bedoeling om samen op zoek te gaan naar projecten buiten de Europese Unie, zich gemeenschappelijk te positioneren, deze projecten binnen te halen en ze uit te voeren.

De cluster zal later worden opengesteld voor bedrijven uit de drie gewesten met een competence center in België, er een of meerdere materiële of immateriële onderdelen produceren in het domein van het massavervoer per spoor en in de stad. Die bedrijven engageren zich er ook toe dat hun Belgische entiteit/personeelsleden de vruchten zullen plukken van de internationale contracten die in de wacht worden gesleept.

(*) De 22 partners: Anglo Belgian Corporation, AEG-Tranzcom, Alstom Belgium, Belgorail, Besix, CMI, Cofely Fabricom, Delaunoit, De Lijn, De Bonte International, Iemants, ITB-Tradetech, MIVB, NMBS, NMBS-Holding, Prefarails, Seco, SRWT, Tractebel Engineering, Van Hool, VDL en Transurb Technirail.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.