NMBS realiseert verbetering nettoresultaat, verdere stijging aantal reizigers - 13 april 2011

press Voor 2010 boekt NMBS een nettoresultaat van -215,9 miljoen euro, wat meer dan een halvering betekent ten opzichte van het verlies van het crisisjaar 2009 (-473,6 miljoen euro). Ondanks de tegenvallende stiptheid blijft het binnenlands reizigersverkeer nieuwe klanten aantrekken (+2,4%). De kostenbeheersing blijft een prioriteit.

Naar aanleiding van de negatieve resultaten van 2009, gevolg van o.m. de economische en financiële crisis en de sterk gestegen kosten, stelde NMBS in 2010 een financieel herstelplan op om tegen 2012 het EBITDA terug te brengen tot -48 miljoen euro en om tegen 2015 break even te draaien. Het EBITDA voor 2010 ligt in lijn met deze saneringsoperatie en bevestigt de doelstellingen.

Resultaten NMBS (in miljoen euro):

2010 2009
verkopen en diensten

2 527,0

2 251,5

omzet

2 232,9

22 155,5

kosten

2 653,4

2 539,4

EBITDA

- 126,4

- 287,8

resultaat

- 215,9

- 473,6

De maatregelen (het financieel herstelplan, de herstructurering van de vrachtactiviteit) leiden, samen met de economische heropleving, tot een verbetering van de belangrijkste financiële indicatoren. De eigenlijke omzet stijgt met 3,6% tot 2.232,9 miljoen euro en het bedrijfsresultaat evolueert eveneens in gunstige zin. Het nettoresultaat kent een significante verbetering, het negatieve resultaat wordt ten opzichte van 2009 meer dan gehalveerd. Bovendien nam NMBS in 2010 een eenmalige voorziening van 95 miljoen euro voor de herstructurering van haar vrachtactiviteit, die het resultaat belastte.

De verschillende operationele takken van het bedrijf kenden in 2010 een groei.

  • NMBS Mobility vervoerde 215,1 miljoen reizigers in 2010, of 2,4% meer dan in 2009. De omzet stijgt met 9%, vooral dankzij de verdere groei van het woon-werk(school)-verkeer, en bedraagt in 2010 666,9 miljoen euro. De omzet ‘verkoop derden’ (MIVB, De Lijn, ...) werd nu rechtstreeks in de omzet opgenomen. De groei bij gelijke omstandigheden bedraagt 1,6%.
  • NMBS Europe realiseert een groei van 2,5%, tot 9,2 miljoen internationale reizigers. De omzet uit het internationale treinverkeer stijgt met 10,9% tot 236,1 miljoen euro. Dit ondanks het wegvallen van 4 maanden omzet voor Eurostar, dat in september 2010 een onafhankelijk bedrijf werd.
  • NMBS Logistics tekent in 2010 voor een groei van de volumes met 6,8% tot 39 miljoen ton, ook de ton-km stegen met 5,3% tot 5,729,4 miljoen ton-km. De omzet van de vrachtdivisie gaat omhoog met 11,1% tot 296,1 miljoen euro.

Kostenreductie is evenwel geen evidentie. Toch ligt de evolutie van de kosten in lijn met wat het financieel herstelplan vooropstelt. Bij gelijklopende boekhoudkundige verwerking stegen de kosten met 2,4%. De opname van de producten van derden (MIVB, De Lijn, …) in de omzet maakte ook de opname hiervan in de kosten noodzakelijk. Eerder was een commissieregeling geïntegreerd. Als gevolg van deze andere boekhoudkundige verwerking stijgen de kosten met 4,5%. De verdere stijging van de prijs voor tractie-energie met 20,0% ten opzichte van 2009 speelt een belangrijke rol in de kostenstijging. De stijging van de personeelskost bleef beperkt, terwijl het personeelseffectief met 1,9% verder daalde tot 19.868 VTE’s.

Het investeringsritme van NMBS houdt maat met de strategische doelstellingen van het bedrijf. In 2010 werd voor 407,5 miljoen euro geïnvesteerd. Het nieuwe en gemoderniseerde rollend materieel is de grootste investeringspost (78,0%). De installatie van veiligheidsuitrustingen en met name de versnelde invoering van het TBL1+-systeem werd binnen de bestaande investeringsenveloppe gerealiseerd. Zo werd in 2010 een bedrag van 31,7 miljoen euro geïnvesteerd in de plaatsing van de boorduitrusting voor ETCS en GSM-R aan boord van het bestaande rollend materieel.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.