Zitting NMBS - Electrabel - 11 juni 2010

picto presse

NMBS stelde een vordering in tegen Electrabel die vandaag, 11 juni 2010, werd gepleit voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel. NMBS is van mening dat Electrabel haar dominante positie op de markt misbruikt heeft en ten onrechte CO2-emissierechten heeft aangerekend.

Sinds 2005 worden in het kader van de Kyoto-akkoorden CO2-emissierechten verhandeld om uiteindelijk de uitstoot van CO2 te beperken.

Electrabel rekende vanaf 2005 in de elektriciteitsprijs aan haar grote commerciële en industriële klanten (waaronder NMBS, via Infrabel) een onredelijk hoge toeslag voor de CO2-emissierechten. Uit studies van de CREG (de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) blijkt dat deze CO2-toeslag ruim boven de geschatte gemiddelde kostprijs lag van de CO2-regeling en zo leidde tot ongerechtvaardigde winsten voor Electrabel ten koste van haar grote klanten.

NMBS is een van de grootste elektriciteitsverbruikers van het land. Per jaar verbruikt ze ongeveer 1.400 GWh.

NMBS kocht via Infrabel tijdens de periode 2005 tot 2008 zowat 5.600 GWh tractie-elektriciteit aan van Electrabel. Het doorrekenen van de CO2-toeslag heeft geleid tot een onredelijk hoge meeropbrengst voor Electrabel met een zelfde meerkost ten nadele van NMBS.

Daarom vordert NMBS van Electrabel (in hoofdzaak) de betaling van een schadevergoeding voor de periode 2005 tot 2008 en 1 € provisioneel voor 2009-2010.

NMBS vraagt de Rechtbank zich uit te spreken over de vordering en de schaderaming.

De zaak werd vandaag gepleit en is in beraad genomen door de Rechtbank. NMBS zal zich van verdere commentaar onthouden.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.