De eerste crèche in een station opent haar deuren - 18 september 2012

Logo NMBS holding

'Les Petits Voyageurs' in Luik-Guillemins

Luik, 18 september 2012.De stad Luik, NMBS-Holding en het Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) openen de eerste crèche in een Belgisch station, nl. Luik-Guillemins. Dit gebeurde inaanwezigheid van burgemeester Willy Demeyer, Benoit Drèze, schepen van sociale zaken, gezin en volksgezondheid, directeur-generaal Stations (NMBS-Holding) Vincent Bourlard en Marie-Paule Berhin,adjunct-algemeen directeur, verantwoordelijk voor het departement Opvang van het ONE. Een heuse primeur voor ons land! De opening van de crèche past perfect binnen een geïntegreerde visie op mobiliteit waarbij rekening wordt gehouden met de totale verplaatsingstijd.Pendelaars kunnen dankzij de crèche in het station tijd winnen en hun kinderen in veilige handen achterlaten. Dit project werd mogelijk dankzij een overeenkomst tussen de stad Luik, NMBS-Holding en het ONE.

Kinderopvang, een prioriteit voor Luik

Het is geen geheim dat er te weinig kinderopvangplaatsen zijn. De stad Luik wil aan dit probleem werken ondanks de beperkingen van het gemeentebudget en van de programma's van het ONE, de tegenhanger van Kind en Gezin (Cigogne-plannen: op 5 jaar tijd 8000 kwalitatieve opvangplaatsen creëren).

Om het aanbod voor de ouders te vergroten, heeft het gemeentecollege begin 2008 een actieplan 2008-2015 uitgewerkt met als doelstelling 225 bijkomende kinderopvangplaatsen te creëren.

De stad Luik draagt haar steentje bij door tegen 2015 nieuwe opvangstructuren op te zetten, de capaciteit van de bestaande structuren te vergroten en publiek-private samenwerkingen, zoals de MCAE (Maison Communale d'Accueil de l'Enface) een duwtje in de rug te geven.

Halverwege mogen de stad Luik en haar partners met recht en reden trots zijn dat de doelstelling al voor meer dan de helft werd bereikt. Met maar liefst 161 extra plaatsen (+24 plaatsen privé behouden) zijn de doelstellingen uit het plan al voor 82 % bereikt.

De opening van de crèche 'Les Petits Voyageurs' in het station Luik-Guillemins vormt weer een succesvolle stap in de uitvoering van het plan. Een succes dat mogelijk werd doordat de Stad Luik, de NMBS-Holding en het ONE de handen in elkaar sloegen.

Concreet verhuurt de NMBS-Holding de ruimte aan de stad Luik, die het volledige beheer voor haar rekening neemt. De nettowerkingskosten voor de stad bedragen na aftrek van de subsidies door het ONE en de financiële bijdrage van de ouders € 280 000 per jaar.

In deze nieuwe structuur kunnen tussen 6.15 uur tot 19 uur (m.a.w 64 uur per week) 25 kinderen terecht.

Om alles vlot te laten verlopen werkten de projectpartners een huishoudelijk reglement uit waarin de toegangsmodaliteiten en prioriteitsregels zijn vastgelegd. De prioriteitsregels, zonder exclusiviteit, zijn:

  • de kinderen van de pendelaars die reizen met een geldige treinkaart en abonnement;
  • de kinderen van het personeel van de NMBS-Groep en de stad Luik;
  • de kinderen van de bewoners van de stationswijk.

Het ONE leverde de openingsvergunning af. De erkenningsprocedure loopt.

Een geïntegreerde visie op mobiliteit

Het Station is zoveel meer dan de plaats waar je de trein neemt.

De moderne stations zijn plaatsen waar vervoermiddelen, mensen en culturen elkaar ontmoeten en ideeën worden uitgewisseld. Het Station is een plaats waar kostbare tijd gewonnen kan worden.

Het woon-werkverkeer verdient een totaalbenadering. Daarom tracht het station de afstanden tussen vervoermodi te verkleinen: tussen de autosnelweg en de parking, tussen de parking en het perron in het station. Luik-Guillemins haalt alvast olympisch goud voor intermodaliteit.

Ook de handelszaken in het station doen je tijd winnen. 's Ochtends kan je er terecht in de krantenwinkel, de apotheek of voor een ontbijt en 's avonds in een van de restaurants of de superettes om nog wat inkopen voor het avondeten te doen. Ellenlange omwegen op de weg naar huis behoren dus definitief tot het verleden.

De opening van een crèche in het station is de kers op de taart. Door de kinderen van de pendelaars prioriteit te geven, zorgt NMBS-Holding in Luik-Guillemins voor een Europese mobiliteitsprimeur.

“NMBS-Holding heeft € 350 000 geïnvesteerd om 'Les Petits Voyageurs' de ideale locatie te bieden en wil de stad Luik, de schepen van Sociale Zaken, Gezin en Volksgezondheid en het ONE van harte bedanken voor de samenwerking. Dit succesverhaal verdient het uitgebreid te worden naar andere stations”, verklaarde Vincent BOURLARD, directeur-generaal Stations van NMBS-Holding.

Een primeur

De locatie was oorspronkelijk niet bedoeld om er een crèche in te richten, maar NMBS-Holding, de stad Luik en ONE waren vastberaden om ouders die voor zachte vervoermodi kiezen de mogelijkheid te bieden hun werk en privéleven beter op elkaar af te stemmen en de kinderen nutteloze verplaatsingen te besparen door ze in de buurt van het werk van hun ouders op te vangen.

Een crèche uitwerken en inrichten in een ruimte die oorspronkelijk bedoeld was als kantoorruimte is geen gemakkelijke opgave. De medewerkers van het ONE, de coördinatrice Opvang en de pedagogisch adviseur voor NMBS-Holding en de vertegenwoordigers van de stad moesten dan ook de nodige verbeeldingskracht en soepelheid aan de dag leggen om alle elementen in te passen die nodig zijn om kinderen in goede omstandigheden op te vangen.

Wij zijn ons ervan bewust dat de vragen van het ONE niet altijd vanzelfsprekend waren voor de architecten en werfleiders, maar iedereen ging steeds op zoek naar de beste oplossing.

Maar wat is een kinderopvang nu zonder goede directie en een enthousiast team van kinderverzorgsters? De stad stelde alles in het werk om vanaf augustus een directrice en een team van 7,5 VTE kinderverzorgsters aan te werven. De leiding werd uiteindelijk toevertrouwd aan mevrouw Aurore DE PAUW die kan stoelen op heel wat ervaring. De crèche zal maar liefst 13 uur per dag open zijn, van 6.15 u. 's ochtends tot 19 u. 's avonds. De openingsuren zijn dus erg uitgebreid. De meeste kinderverzorgsters hebben ook al ervaring.

Dit team heeft:

  • de tijd gekregen om de organisatie van de crèche uit te tekenen;
  • met de hulp van de psychomotorische therapeute van de stad een fiche uitgewerkt om de kinderen te observeren;
  • een folder voor de ouders uitgewerkt om met de woorden van een jongetje de verschillende stappen in de opvang van een kind tot aan de kleuterschool te beschrijven;
  • een opleiding van vier dagen gevolgd over het opstarten van een kinderopvang.

De coördinatrice van het ONE, mevrouw Véronique PAHAUT, en de pedagogisch adviseur, de heer Luc BOURGUIGNON, staan klaar om het team te begeleiden en te helpen indien er in de komende maanden hier en daar nog kleine zaken moeten worden aangepast.

Omdat dit project een primeur is, zou het ook interessant zijn om informatie te verzamelen over de voordelen die een kinderopvang in het station voor de ouders met zich meebrengt.

Bij het ONE bestaat er geen twijfel over dat het team dat de opening van de crèche in goede banen leidt, ontzettend gemotiveerd is. De organiserende overheid en eigenaar van de lokalen investeerden dan ook in de kwaliteit. Wij wensen hen alvast alle succes toe.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.