Aangepast vervoersplan is klaar - 03 juli 2014

logo NMBS

Het nieuwe aangepaste vervoersplan zal voor een beter en betrouwbaarder treinaanbod voor de overgrote meerderheid van de klanten zorgen. Het houdt rekening met een aantal recente evoluties. De klant zal zich online een gedetailleerd beeld kunnen vormen van zijn treinreis met een indicatieve routeplanner.

Het vorige vervoersplan dateert van mei 1998. Sindsdien werden voortdurend treinen toegevoegd aan het aanbod, waardoor het geen logisch en leesbaar geheel meer is. In die periode steeg het aantal reizigers ook fors (+70%). Ook de extra veiligheidssystemen en – procedures en de recente verdubbeling van het aantal infrastructuurwerven zorgen ervoor dat er meer tijd nodig is voor dezelfde treinrit als voorheen, met grote gevolgen voor de stiptheid. Daarnaast moeten de akkoorden over de bediening van de luchthaven en met Nederland worden gehonoreerd en bestaat de wens om het GEN-aanbod uit te breiden, alsook om het aanbod op de zwaarbelaste assen te verbeteren.

De afgelegde weg van het nieuwe plan was lang: bijna vier jaar geleden (oktober 2010) werd gestart met de studie. De oorspronkelijke startdatum (december 2013) werd uitgesteld naar december 2014. De voorbije maanden werden gebruikt om een uitgebreide consultatieronde te organiseren in de 10 provincies. Alle suggesties en opmerkingen die daaruit volgden, werden in detail bestudeerd door ze te toetsen aan een reeks criteria: technische haalbaarheid (o.a. beschikbaarheid rijpad en treinmaterieel), financiële implicatie, reizigerspotentiëel, geen andere klanten benadeeld en of er een goed alternatief voorhanden was. Op basis hiervan werd een aangepast en beter vervoersplan opgesteld, met een meerkost van 7,3 miljoen euro. Met het oog op de goedkeuring van de regering wordt dit nu besproken met het kabinet van de Minister van Overheidsbedrijven.

Het voorgestelde vervoersplan voldoet volledig aan het huidige beheerscontract. Hiervoor wordt 9,8% treinkilometers meer afgelegd dan opgelegd in het beheerscontract. Dat is ook broodnodig om te kunnen beantwoorden aan de behoeften van de klant. Er komen meer en beter gespreide verbindingen met Brussel en de luchthaven, de aansluitingen worden geoptimaliseerd, er komen ook nieuwe verbindingen, kortere reistijden, het aantal zitplaatsen stijgt en zal nog verder stijgen.

Twintig bijkomende steden in België krijgen een rechtstreekse verbinding met Brussels Airport en dat worden er een jaar later nog meer. De verbinding met Nederland wordt verbeterd, maar de volgende jaren zal dat nog meer het geval worden. Het GEN-aanbod wordt in overleg met de andere openbaar vervoersmaatschappijen jaar na jaar uitgebreid, rekening houdende met de financiële mogelijkheden.

Klant gaat erop vooruit

Voor de klant wordt het natuurlijk wennen, want voor iedere individuele reiziger betekent het nieuwe vervoersplan kleine of grotere wijzigingen in zijn gewoonten. Voor de meerderheid van de reizigers betekent het plan zonder twijfel een verbetering. Zij kunnen binnenkort de indicatieve routeplanner online raadplegen om zich een beeld te vormen (op pc, niet op Mac of smartphone). Die gegevens zijn nog niet definitief, maar de mogelijke wijzigingen zullen beperkt zijn. Vanaf september volgt een uitgebreide communicatiecampagne. De vooropgestelde startdatum van het plan is 14 december 2014.

In 2017 zal er opnieuw een nieuw vervoersplan in de steigers staan, dat o.a. rekening houdt met het einde van een aantal infrastructuurwerken. De voorbereiding hiervan gaat begin 2015 van start. Er zal overleg worden gepleegd met de Gewesten, die bevoegd zijn voor de mobiliteit en met de regionale vervoersmaatschappijen en de stakeholders, om tot een beter afgestemd globaal mobiliteitsaanbod te komen. Met het oog op de opmaak van dit plan zijn de afspraken met een nieuwe regering over het nieuwe beheerscontract en het ondernemingsplan cruciaal.

Meer weten

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.