Reactie op berichtgeving in diverse media - 10 november 2010

picto presse

Vandaag berichten diverse media over een aantal ingrijpende wijzigingen aan de dienstverlening van NMBS aan haar klanten.

Er wordt in het bijzonder over volgende onderwerpen bericht:

  • de sluiting van de loketten in 45 stations
  • het aanrekenen van een ‘loket fee’ voor het binnenlands reizigersverkeer
  • het stopzetten van de verkoop van tickets aan boord van de trein.

NMBS benadrukt dat er geen enkele beslissing in deze zin werd genomen: er worden geen loketten gesloten, er komt geen loket fee en klanten kunnen nog steeds hun ticket kopen aan boord van de trein. Er is ook geen sprake van het sluiten van stations of stopplaatsen.

Het is in tegendeel de bedoeling om, door de aankoop van honderden nieuwe ticketautomaten, het distributienetwerk uit te breiden. Zo kunnen klanten op eender welk moment en in alle stopplaatsen en stations hun ticket kopen.

NMBS herinnert er overigens aan dat dit thema al enkele weken geleden door een vakbond werd gelanceerd in de pers.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.