Nieuwe wet verbiedt cash uitbetalingen voor koper - 31 juli 2013

Logo NMBS holding

Het is een van de maatregelen die werden voorgesteld tijdens het symposium “Kabeldiefstallen” van 23 mei, die nu concreet wordt uitgevoerd. Infrabel en de NMBS-Holding zijn er van overtuigd dat deze wet een belangrijke stap voorwaarts is in de dagelijkse strijd tegen koperdieven.

Een belangrijke stap in de strijd tegen koperdiefstallen

Nieuwe wet

Tijdens het symposium, in het teken van de strijd tegen koperdieven, hadden de ministers Joëlle Milquet, Johan Vande Lanotte, Jean-Pascal Labille en Melchior Wathelet verschillende voorstellen geformuleerd om het aantal kabeldiefstallen langs het spoor te doen dalen.

Onder die voorstellen, de maatregel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet om de cash uitbetalingen voor koper te verbieden. Dit voorstel is nu de wet geworden (15 juli 2013 – Wet houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding). Op 19 juli werd deze wet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Voortaan geen cash meer

In het nieuwe artikel 17 van de wet staat: “De aankoop van gerecycleerde koperkabels, gebruikt of als zodanig voorgesteld, door natuurlijke of rechtspersonen die actief zijn in de recuperatie, het hergebruik en de handel in oude metalen mag niet in contanten worden afgehandeld”.

Strafrechtelijke sancties

Vanaf eind deze maand zal iedereen die betrokken is bij de recyclage van metalen (ijzerhandelaars, tussenpersonen, …) verplicht worden om het geld te storten op een bankrekening en om de identiteit van de verkoper te registreren. Wie dat niet doet riskeert strafrechtelijke sancties die kunnen gaan tot een gevangenisstraf.

Efficiënte maatregelen

Deze nieuwe wet versterkt alle maatregelen die al werden genomen. In Frankrijk, waar deze wet al sinds augustus 2011 van kracht is, werd een daling van bijna de helft van het aantal diefstallen vastgesteld.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.