Project Stationsomgeving geeft Blankenberge nóg meer allure (lokaal) - 21 juni 2011

Logo NMBS holding

De NMBS-Holding en de stad Blankenberge gaan de stationsbuurt van Blankenberge samen duurzaam ontwikkelen. Blankenberge is na Oostende het belangrijkste station aan de Belgische Kust. Het station telt op een weekdag 1.292 instappende reizigers, maar in de zomer loopt dit aantal soms op tot 12.500 per dag.

Beide partners koesteren al langer de ambitie om de ruime stationsomgeving een nieuwe stedelijke dynamiek te geven en daarmee ook in Blankenberge bijkomende impulsen te creëren. Om een haalbaar project te kunnen realiseren, hebben de stad en de NMBS-Holding een wedstrijd uitgeschreven, onder de vorm van een onderhandelingsprocedure met openbare bekendmaking. Vier interdisciplinaire consortia van stedenbouwkundigen, landschapsontwerpers en projectontwikkelaars dienden een voorontwerp in gekoppeld aan concrete financiële engagementen voor de realisatie van het project. De nv Euro Immo Star, dochteronderneming van de NMBS-Holding, gespecialiseerd in de vernieuwing van stationsomgevingen, heeft het proces begeleid. Op basis van de beoordeling van het voorontwerp en het financiële voorstel, hebben de NMBS-Holding en de stad na een periode van onderhandelingen het project gegund aan het team van Gromabel nv (Grondmaatschappij van België). Deze keuze wordt eind juni 2011 definitief. De Oostendse projectontwikkelaar werkt onder meer samen met het Parijse ontwerpbureau uapS. Het gegunde project omvat een 300-tal nieuwe woningen aan de oostkant van het station. Hiervan zijn er een 80-tal sociale woningen. Commerciële ruimten, kantoren en winkels vullen dit geheel aan langs het Leopold III-plein. Aan de Kerkstraat komt een parkeergebouw. De bouw van het hele project zal gefaseerd verlopen en 10 jaar in beslag nemen. De start is voorzien in 2012. De stad Blankenberge en de NMBS-Holding verkopen samen de te ontwikkelen gronden.

Het station als motor voor stadsontwikkeling

De NMBS-Holding bouwt een nieuw stationsgebouw dat opgevat is als een ‘stadslobby’ met een hotel als volwaardige kop aan de stadszijde. Het wordt een eigentijds en multifunctioneel gebouw. Het geeft bovendien uiting aan de nieuwe rol van stations in de mobiliteit. Op de transparante gelijkvloerse verdieping komen alle stationsfuncties en een buffet, op de eerste verdieping kantoren voor het personeel. De nieuwe stationsomgeving wordt een intermodaal knooppunt waar alle vervoersmiddelen een plaats krijgen. In het nieuwe stationsgebouw komt een stalling voor 280 fietsen. Naast het station, aan de kant van de Kerkstraat, komt een nieuw parkeergebouw met 549 plaatsen waarvan minimaal 120 voor treinreizigers. Op de gelijkvloerse verdieping komen allerlei winkels. Het infokantoor voor toerisme verhuist op termijn naar het stationsgebouw zodat ook in de toekomst bezoekers vlot blijven beschikken over alle toeristische informatie. Voorts is een hotel boven het stationsgebouw een extra troef.

Kwaliteitsvol wonen

Aan het spoor en de J. Van de Puttelaan is een nieuwe ontwikkeling gepland van een 300-tal woningen. Het wordt een mix van woontypes waaronder een 80-tal sociale woningen. Duurzaam bouwen vormt een belangrijk criterium. Bijzondere aandacht gaat ook naar de publieke ruimte. Via gevarieerde groenaanplantingen wordt verwezen naar het karakteristieke landschap van de duinen en de Kustpolders. Een nieuwe fiets- en wandelroute zorgt ervoor dat ook de verder gelegen Bloso-terreinen beter betrokken worden bij het gebied en zorgt voor een veilige verbinding met Uitkerke en het hinterland. Volgend op de gunning wordt dit strategisch project verder uitgewerkt, op basis van en in permanente wisselwerking met het ruimtelijk beleid van de stad Blankenberge, de NMBS-Holding en andere potentiële toekomstige partners. Het project geeft verder gestalte aan de visie op de gemeentelijke stedelijke ontwikkeling. De publieke partners nemen daarbij de regierol op zich, via onder meer een nog samen te stellen stuurgroep die ook een belangrijke rol krijgt in het bewaken van de kwaliteit. De realisatie zal gefaseerd verlopen over een periode van 10 jaar. Er wordt prioriteit gegeven aan de publieke functies.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.