NMBS verbaasd over gebrek aan objectiviteit methodologie studie BCG - 29 april 2015

NMBS heeft via de pers kennis genomen van de resultaten van een studie uitgevoerd door The Boston Consulting Group (BCG) over het prestatieniveau van de spoorwegen in verschillende Europese landen. NMBS is verrast door de resultaten en heeft daarom met aandacht de gebruikte methodologie bestudeerd. Ze is verbaasd over het gebrek aan objectiviteit van deze.

NMBS stelt vooreerst vast dat de gegevens die gebruikt zijn om de prestatie van de verschillende spooroperatoren te vergelijken dateren van 2012. Gegevens die al drie jaar oud zijn, zijn in dit geval voorbijgestreefd en laten niet toe conclusies te trekken over de huidige prestatie. Dat is vooral zo omdat de stiptheid van de treinen van NMBS in België in 2014 een omkering heeft gekend van een tendens: voor het eerst in jaren is de stiptheid in 2014 verbeterd.

Verder kent de gebruikte methodologie een groot gewicht toe aan lange afstandsverbindingen en hoge snelheidsverbindingen, twee criteria die grote landen zoals Frankrijk en Duitsland bevoordelen: België beschikt immers niet over lange afstandsverbindingen en over heel weinig hoge snelheidsverbindingen. De auteurs van de studie geven zelf toe dat deze methode een scheeftrekking veroorzaakt die grotendeels de grote landen ten goede komt.

Het feit dat het goederenvervoer op dezelfde wijze in rekening wordt gebracht als het reizigersverkeer bevoordeelt eveneens die landen waar veel treinkilometers worden gereden door het goederenvervoer: opnieuw een scheeftrekking ten nadele van België. Om op die manier de prestatie van de dienstverlening van landen te vergelijken, komt bijgevolg neer op het vergelijken van appelen met peren.

NMBS stelt bovendien een gebrek aan transparantie vast bij het bepalen van de vergelijkingsparameters.

NMBS betreurt niet te zijn gecontacteerd voor deze studie en dat ze op geen enkel moment de gelegenheid kreeg om informatie te verstrekken. Ze plaatst tevens vraagtekens bij het feit dat een adviesbureau dat recent nog adviezen heeft verstrekt aan bepaalde operatoren, een studie voert die een volledige neutraliteit ten opzichte van de operatoren vereist. NMBS herkent zich dus niet in de conclusies van een studie die een dergelijke methodologie hanteert.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.