Resultaten NMBS eerste semester 2015 - 28 augustus 2015

logo NMBS

Het operationele resultaat van NMBS voor de eerste 6 maand van 2015 is verbeterd en bedraagt 15,9 miljoen euro. Dit dankzij volgehouden inspanningen om de kosten onder controle te houden. De productiviteit is verhoogd en de stiptheid is tot een hoger niveau getild.

NMBS realiseerde tijdens het eerste halfjaar van 2015 een cash recurrente EBITDA ten belope van 15,9 miljoen euro ten opzichte van een verlies van 4,3 miljoen euro voor diezelfde periode in 2014. Dit beter operationeel resultaat is het gevolg van sinds 2014 genomen maatregelen die leidden tot een verlaging van externe lasten en een verhoogde productiviteit.

Zo zijn de externe lasten gedaald van 618 miljoen euro tijdens het eerste semester van 2014 naar 600 miljoen euro voor diezelfde periode in 2015. Er werkten in 2015 gemiddeld 19.849 personeelsleden (voltijds equivalent) bij NMBS, ten opzichte van 20.521 werknemers vorig jaar.

Deze verbetering op vlak van economische efficiëntie gaat gelijk met een stiptheid die naar een hoger niveau is getild. Zo was de gemiddelde stiptheid tijdens de eerste 6 maanden van 2014 nog 89,3% (zonder neutralisatie) en ondertussen mag NMBS afklokken op een gemiddelde stiptheid van 90,6% voor diezelfde periode in 2015. De positieve trend van 2014 zet zich dus verder.

Evolutie gemiddelde stiptheid zonder neutralisatie (berekend op de laatste 12 maanden)

Het aantal vervoerde reizigers tijdens het eerste halfjaar van 2015 is op het zelfde niveau gebleven: 116,6 miljoen reizigers in het binnenlands treinverkeer. Een stijging van 0,4% ten opzichte van het eerste semester van 2014. Dit staat gelijk met 4.968 miljoen reizigerskilometersi, wat 0,5% lager ligt dan vorig jaar door de stakingen.

De tarieven zijn in 2015 niet gestegen. De inkomsten uit het binnenlands reizigersverkeer bedroegen voor het eerste semester 321 miljoen euro (- 0,7% ten opzichte van diezelfde periode in 2014).

De economische schuldii bedroeg 2.755 miljoen euro op 30 juni 2015, tegenover 2.856 miljoen op 30 juni 2014. Dit als gevolgd van de verbetering van het operationele resultaat maar ook van andere niet recurrente elementen (verkoop van activa, verkoop belang in European Bulk Terminals (EBT), verzelfstandiging van Thalys tot aparte spoorwegonderneming). De financiële schuld bleef stabiel en bedroeg op 30 juni 2015 op 2.426 miljoen euro.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.