Stad en NMBS rollen groene loper uit voor nieuw parkeerpark bij station Aarschot - 24 april 2015

logo NMBS Vandaag gaven de NMBS en de stad Aarschot officieel het startschot voor de aanleg van een nieuw groen parkeerpark bij het station van Aarschot. Het parkeerpark zal in totaal over 1.203 groene parkeerplaatsen en een nieuwe stalling voor 432 fietsen beschikken. Het parkeerpark wordt ook een nieuwe publieke ruimte waar allerlei activiteiten en evenementen kunnen plaatsvinden. Op deze manier wordt de stationsomgeving, naast een mobiliteitsknooppunt, ook een aangename locatie waar veel te beleven valt. In het voorjaar van 2017 is het nieuwe parkeerpark klaar. Met deze realisatie tonen de NMBS en de stad Aarschot dat ze sterk geloven in de stationsomgeving van Aarschot. De NMBS investeert ruim 4 miljoen euro in het nieuw parkeerpark voor de treinreizigers. De stad en de provincie Vlaams-Brabant passen 320.000 euro bij voor de aanleg van het centrale fietspad en de groene heuvel.

Gefaseerde uitvoering

De NMBS doet haar uiterste best om de hinder voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. Ze laat de werkzaamheden gefaseerd uitvoeren en houdt de werfinname zo beperkt mogelijk.

De eerste fase start in april en loopt tot oktober 2015. Een gedeelte van de huidige parking werd al ingericht als werfzone. Hier kan tijdens de werken van de eerste fase niet meer worden geparkeerd. Wanneer dit gedeelte klaar is en opnieuw in gebruik genomen kan worden, dan pas start de aannemer met de uitvoering van de tweede fase waarbij hij in een nieuwe zone werkt. Zo wordt het nieuwe parkeerpark tot het voorjaar van 2017 in vier fasen afgewerkt.

Minder parkeerplaatsen tijdens werken

De bestaande parking blijft tijdens de werken steeds bereikbaar, maar er zullen wel minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Daarom willen de NMBS en de stad Aarschot alle reizigers aanmoedigen om indien mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer naar het station te komen. Er zijn veilige overdekte fietsenstallingen beschikbaar.

Een groene stationsomgeving

Bij de werkzaamheden krijgen zowel de autoparking als de nieuwe fietsenstalling een fris groen jasje. Bomen en groenaanplantingen op de autoparking zorgen ervoor dat de nieuwe groenzone van het park Elzenhof tot aan de Demer zal reiken. Een nieuwe groene heuvel fungeert als herkenningspunt en maakt het geheel compleet. De nieuwe fietsenstalling krijgt een volledig groen dak en komt wat verzonken te liggen naast de sporenbundel en de voetgangerstunnel. Met het parkeerpark willen de NMBS en de stad Aarschot van de huidige achterkant van het station een voorkant maken.

Daarnaast wordt de nodige aandacht besteed aan een duurzame waterhuishouding. De parkeerplaatsen worden aangelegd met grasdallen waardoor het regenwater kan infiltreren in de grond. Het hemelwater van de rijvakken wordt opgevangen in een ondergronds bufferbekken.

Een verkeersveilig parkeerpark

Ook verkeersveiligheid is een prioriteit in het nieuwe parkeerpark. Reizigers, fietsers en voetgangers zullen zich op een veilige manier doorheen het parkeerpark kunnen begeven. Er worden voldoende veilige doorsteekmogelijkheden voorzien naar het centraal gelegen pad dat in verbinding staat met het centrale plein. Het centrale voet- en fietspad wordt slechts twee keer gekruist door de autobestuurders.

Comfort voor de reizigers

De stationsomgeving van Aarschot wordt een aangename omgeving, met veel ruimte voor voetgangers en fietsers en waar reizigers vlot van het ene op het andere vervoermiddel kunnen overstappen. Er komt een nieuwe centrale toegang vanuit de Nieuwlandlaan tot het parkeerpark die het geheel zal ontsluiten. Een centraal plein met een kunstwerk en een kiss and ride-zone fungeert als vertrek- en aankomstplein.

Evenementenpark

In het weekend oogt een parking meestal verlaten omdat er dan minder treinreizigers zijn. Maar het parkeerpark is een multifunctionele ruimte die ook benut kan worden voor evenementen. Gedeeltes van het parkeerpark kunnen afgesloten worden om er bijvoorbeeld optredens, openluchtcinema, markten (niet de wekelijkse donderdagmarkt), een sporthappening, een openluchttentoonstelling of een straatcircus te organiseren. Ook de aangrenzende terreinen van het Elzenhof, de groene heuvel, de Demerkade, enzovoort kunnen in de toekomst gebruikt worden voor dergelijke activiteiten.

Cruciale schakel in Masterplan ‘Aarschot op Sporen’

De ontwikkeling van het parkeerpark is de volgende stap in de realisatie van het masterplan ‘Aarschot op Sporen’ waarmee de stad Aarschot laureaat werd in de wedstrijd ‘Stedenbeleid’ van het Vlaamse Gewest. De stationsomgeving wordt zo omgevormd tot een multifunctionele, aantrekkelijke verbindingszone tussen de stadskern enerzijds en de bedrijvenzone Nieuwland en het parkgebied Elzenhof anderzijds.

Klik op onderstaande afbeeldingen om de hogekwaliteitsversies te downloaden.

aarschot 1
aarschot 1_2
aarschot
aarschot 4
aarschot 5

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.