De Spoorwegen ontsteld over bevestiging van staking - 26 juni 2014

logo NMBS

De Spoorwegen reageren bijzonder verrast op de beslissing van ACOD-CGSP om de voor 30 juni aangekondigde werkonderbreking te laten doorgaan. Ondanks verscheidene verzoeningspogingen beslisten ACOD-CGSP om de stakingsaanzegging niet in te trekken.

HR Rail heeft tijdens de vergaderingen op 20 en 25 juni nochtans verregaande garanties gegeven die tegemoetkomen aan de eisen van de organisaties. Om het goede verloop van het treinverkeer te waarborgen, werd bevestigd dat in de operationele diensten elk vertrekkend personeelslid dient te worden vervangen.

Met het oog op onder andere de vervanging van 300 treinbestuurders, die als gevolg van pensionering in 2014 moeten vervangen worden, werden in 2013 515 treinbestuurders aangeworven voor hun opleiding. Dit jaar werden tevens al 246 treinbestuurders aangeworven die momenteel opgeleid worden en effectief ingezet worden in 2015. Voor de vervanging van 215 voorziene pensioneringen van treinbegeleiders in 2014, zullen er tegen begin september 218 aanwervingen gebeurd zijn. In 2013 werden meer dan 2000 medewerkers aangeworven. Het totale voorziene aantal aanwervingen voor 2014 is 1800.

De problematiek van de niet-opgenomen vrije dagen is niet nieuw. Het personeel beschikt naast de wettelijke zon-, feest- en compensatiedagen, gemiddeld over 53 vrije dagen die naar eigen keuze kunnen worden opgenomen. Een groot aantal personeelsleden koos ervoor een aantal dagen op te sparen, met de bedoeling deze op te nemen tegen het loopbaaneinde. Dit kan oplopen tot 35 dagen per personeelslid. Het feit dat de dagen vrij kunnen genomen worden, leidt tot een concentratie van aanvragen tijdens vakantieperiodes wat effectief operationeel en plaatselijk tot problemen kan leiden. HR Rail heeft reeds concrete voorstellen geformuleerd in het sturingscomité van 2 juni om aan deze problematiek tegemoet te komen.

In verband met de verdeling van de werklast ten gevolge van de invoering van het nieuw vervoersplan in december 2014, wijzen NMBS en Infrabel erop dat het personeel sinds maart 2014 uitvoerig werd ingelicht en dat overleg aan de gang is.

Op vraag van de overheid hebben de Spoorwegen het aantal filialen ingekrompen. Deze filialen verzorgen activiteiten in een marktomgeving die competenties vereisen die niet tot de kernactiviteiten van NMBS behoren. Hun aantal personeelsleden maakt bij NMBS minder dan 3% uit van het personeelsbestand.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.