Agressies tegen treinbegeleiders dalen met 10% - 22 januari 2014

NMBS logo

In 2013 werden 1066 gevallen van agressie (-10%) vastgesteld, waarvan 16% voor slagen en verwondingen. De maatregelen werpen hun vruchten af.

Voor het tweede jaar op rij levert de strijd tegen agressie waarvan het boordpersoneel van NMBS het slachtoffer is, resultaten op. In 2013 stelde NMBS een daling met 10 procent vast van het aantal agressies (1066) ten opzicht van 2012 (1179). Deze gunstige tendens is het resultaat van het anti-agressieplan waarbij de verschillende instanties (NMBS Mobility, Securail en Spoorwegpolitie) betrokken zijn, strengere gerechtelijke straffen tegen daders alsook het opduiken van camera’s in de treinen.

In 2012 al verminderde het aantal agressies tegen treinbegeleiders met 4,2 procent (1179 ten opzichte van 1230 in 2011).

Deze tendens werd duidelijk versterkt in 2013 met een daling van 10 procent. De vaststellingen van agressies worden opgedeeld in vier categorieën, in functie van de ernst van de feiten. “Slagen en verwondingen” verminderen met 13 procent, “lichte geweldpleging” met 9 procent en “bedreigingen” met 14 procent. De vierde categorie, “beledigingen”, blijft quasi-stabiel (+0,43 procent). De twee meest ernstige categorieën vertegenwoordigen nog steeds 41 procent van de feiten.

NMBS en Securail hebben een plan met 55 maatregelen opgesteld om de veiligheid van de treingebruikers te verzekeren en om een maatschappelijk fenomeen te bestrijden dat alle openbaarvervoersmaatschappijen treft. De voornaamste maatregel, los van de opleiding van treinbegeleiders op het vlak van conflictbeheersing, concentreert zich op de aanwezigheid op het terrein van de “Ticket Control Teams” (TiCo Teams) alsook een versterkte aanwezigheid van Securail-ploegen op de treinen. Ook andere maatregelen werden ontwikkeld zoals de versterkte opvolging van de vaststellingen van onregelmatigheden (onder andere door een bureau van gerechtsdeurwaarders), klachten die systematisch bij de autoriteiten worden ingediend en een strenger gerechtelijk apparaat.

Daarnaast wordt ook een technische maatregel uitgerold: sinds oktober 2013 zijn er camera’s operationeel in de meest recente treinen en deze hebben een ontradend effect. Al 167 treinen zijn op dit ogenblik met deze camera’s uitgerust.

NMBS wil deze inspanningen volhouden door zich op de voornaamste oorzaak van agressies te richten: het niet beschikken over een geldig vervoersbewijs. In 70 procent van de gevallen worden de agressies vastgesteld tijdens de controles. In 2014 zullen de controles aan boord van de trein nog versterkt worden. NMBS zet haar inspanningen verder om nog dit jaar de mogelijkheden van het aanschaffen van een vervoersbewijs via de automaten en de nieuwe technologieën te vergemakkelijken. De doelstelling bestaat erin het aantal slagen en verwondingen, lichte geweldplegingen alsook bedreigingen en beledigingen te verminderen: de 1066 agressies zijn er 1066 te veel.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.