Reactie NMBS op mediaberichten over nieuw vervoersplan 2014 - 12 februari 2014

NMBS logo

NMBS ontkent met klem berichten in de pers deze ochtend in verband met het vervoersplan 2014 dat NMBS haar IR-treinen wil afschaffen. De bediening aangeboden door de IR-treinen blijft behouden in het vervoersplan 2014 maar zal voortaan de IC-benaming krijgen voor het grootste deel van de oude IR-verbindingen en L voor enkele andere.

Dat betekent concreet dat de bediening van de kleine stations niet in gevaar is. NMBS gedelegeerd bestuurder Jo Cornu is duidelijk op dit vlak: “Ik ben verbaasd dergelijke berichten in de pers te lezen want er is nooit sprake van geweest de IR-treinen af te schaffen maar net om deze bediening die zeer nuttig is voor de kleine stations te behouden. We hebben enkel de benaming van deze treinen gewijzigd”.

NMBS herinnert eraan dat het vervoersplan 2014 opgevat is om beter aan de huidige vraag te voldoen (het aantal reizigers is gestegen van 140 miljoen in 1998 tot 223 in 2012), alsook aan de toekomstige vraag. Het aantal trein-kilometers blijft wel constant ondanks een vermindering van de dotaties.

Op vlak van de reistijden bevestigt NMBS dat zij de realiteit van het terrein in rekening heeft gebracht om de dienstregeling op te stellen. Dat vertaalt zich in een gemiddelde stijging met 3,3 procent van de reistijden, grotendeels het gevolg van infrastructuurwerken van Infrabel op het spoornetwerk. Het aantal werken is bijna verdubbeld en noodzaken een snelheidsvermindering op verschillende plaatsen op het netwerk.

De (forse) verhoging van de reistijden waar in de Nederlandstalige pers sprake van is, is niet in overeenstemming met de feiten. Afgezien van de lijn De Panne naar Brussel, die een ander traject volgt, zijn de vernoemde reistijdverlengingen niet correct.

Jo Cornu brengt ook het belang van de veiligheid in herinnering: “Enkele dagen na persoonlijk aan de herdenking van de ramp van Buizingen te hebben deelgenomen, wens ik te benadrukken dat NMBS maatregelen heeft getroffen om de veiligheid fors te verhogen, wat natuurlijk ook een impact op de reistijden heeft gehad”.

Vanaf volgende week legt NMBS een reeks informatievergaderingen in elke provincie om de lokale karakteristieken van het nieuwe vervoersplan uit de doeken te doen.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.