Eerste spadesteek van nieuwe polyvalente NMBS- werkplaats Melle - 16 juni 2014

logo NMBS

Vandaag 16 juni werd in Melle de eerste spadesteek gegeven van de werken voor een nieuwe polyvalente NMBS-werkplaats (PW Melle). De nieuwe werkplaats komt op de terreinen van het vroegere rangeerstation en vervangt de huidige NMBS-werkplaatsen in Merelbeke en Gentbrugge. De PW Melle dient voor het onderhoud, de herstelling en de schoonmaak van treinen. Tegen het najaar van 2016 moet de nieuwe werkplaats klaar zijn.

Op het terrein van de nieuwe polyvalente werkplaats komen twee werkplaatsen: een werkplaats voor tractiematerieel met 17 sporen en een werkplaats voor gesleept materieel met 9 sporen. Naast de bestaande spoorlijn Gent-Brussel (L50) komen twee ontvangstbundels met perrons en een tankinstallatie voor dieseltreinen met een capaciteit van 150.000 liter. Aan beide zijden van de werkplaats komt een spoorconfiguratie waardoor treinstellen langs de ene kant kunnen binnenrijden en na het onderhoud langs de andere kant buitenrijden.

De nieuwe polyvalente werkplaats Melle is dringend nodig omdat de huidige werkplaatsen van Merelbeke en Gentbrugge sterk verouderd zijn en niet beschikken over de juiste voorzieningen om de nieuwste treintypes zoals de Desiro en de nieuwe M7-rijtuigen te onderhouden. De PW Melle wordt uitgerust met de modernste technologieën en zal veel milieuvriendelijker zijn dan zijn voorgangers.

De nieuwe werkplaats past ook in het nieuwe vervoersplan van de NMBS voor het regelmatig onderhoud van het treinmaterieel en het verzekeren van een veilig en stipt treinverkeer. Bovendien zorgt de werkplaats voor werkgelegenheid en bevordert het de lokale economie. De PW Melle wordt de nieuwe werkplek voor 490 NMBS-medewerkers die momenteel nog gehuisvest zijn in de werkplaatsen van Merelbeke en Gentbrugge. Zij krijgen met de PW Melle een moderne, ergonomische werkplaats.

Het vroegere rangeerstation Melle

De nieuwe polyvalente werkplaats wordt gebouwd op een 32 hectare groot spoordomein tussen de Vijver- en de Nonnenwegel in Melle. Op deze terreinen bevond zich vroeger het rangeerstation Melle. De laatste jaren werd de site gebruikt door infrastructuurbeheerder Infrabel als aan- en afvoerbasis voor spoormateriaal met werktreinen en vrachtwagens.

De site is ideaal gelegen op de as van verschillende belangrijke spoorlijnen (Brussel – kust – Antwerpen). Aan de kant van de Vijverwegel wordt het terrein van de nieuwe polyvalente werkplaats afgebakend door de spoorlijn Gent-Brussel (L50). Hier ligt ook een uitwijkspoor naar de TW Merelbeke. Via dit spoor zal een groot deel van het spoormateriaal voor de nieuwe PW Melle worden aangevoerd. Aan de andere kant ligt de Nonnenwegel en kant Brussel wordt het terrein begrensd door de R4, de ring rond Gent.

In het midden van de site wordt een buffervijver aangelegd om eventuele wateroverlast op te vangen. Rond het terrein komen er groenbuffers om geluidsoverlast tegen te gaan en om het geheel visueel aantrekkelijk te maken. Het verouderde rangeerstation wordt met de komst van de polyvalente werkplaats een aantrekkelijke site met een landschappelijke waarde.

Een veilige werkplaats

Een NMBS-werkplaats is ook een veilige werkplaats. De NMBS hanteert zeer strenge normen op het vlak van veiligheid en milieu en dit zowel voor de NMBS-medewerkers als voor de omwonenden. In het ontwerp van de nieuwe polyvalente werkplaats zijn verschillende maatregelen genomen om de geluidsoverlast en de lichtvervuiling naar de buurt toe te milderen. Zo krijgen de nieuwe werkplaatsen allemaal geluidsisolerende poorten en ook bij de constructie worden geluidsisolerende materialen gebruikt.

De NMBS beschikt over 13 werkplaatsen. Deze zijn het kloppend hart van de spoorwegen en stellen alle samen ongeveer 6.200 medewerkers te werk. Technici, ingenieurs en schoonmaakploegen werken dagelijks aan het onderhoud, herstel en de modernisering van het rollend treinmaterieel.

De NMBS vervult een belangrijke functie in de mobiliteit in België, zowel op het vlak van reizigers- als goederenvervoer. Om die functie te blijven uitoefenen, dient het treinmaterieel goed en regelmatig te worden onderhouden. Zoniet ontstaan er defecten, vallen treinen stil en komt het treinverkeer vast te zitten. Dit heeft dan weer rechtstreekse gevolgen op de stiptheid en veiligheid van het treinverkeer, met als gevolg dat reizigers vertraging hebben en te laat op hun bestemming geraken.

Minder hinder

De omwonenden van de PW Melle kregen alvast een infofolder in de bus en zullen via infobrieven op de hoogte worden gehouden van de evolutie werken. Omwonenden met vragen over het project kunnen terecht via e-mail: 17nw.PWMelle.be@nmbs.be of tel. 09 241 23 07.

Beeldmateriaal

Onderstaand beeldmateriaal over de polyvalente werkplaats Melle mag vrij worden gebruikt in publicaties:

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.