Financiële resultaten 2013 NMBS-Groep & entiteiten - 12 mei 2014

press

Stijging EBITDA NMBS-Groep - impact éénmalige elementen

De ganse NMBS-Groep boekte in 2013 een verdere stijging van de bedrijfskasstroom. De resultaten van spoorwegoperator NMBS werden in 2013 fors beïnvloed door een bijzondere waardevermindering op haar aandeel in NMBS Logistics.

De voormalige NMBS-Groep is sinds 1/1/2014 gereorganiseerd tot twee hoofdentiteiten: NMBS en Infrabel. De financiële resultaten voor 2013 worden bijgevolg voor de laatste keer gepubliceerd volgens de vroegere structuur van de NMBS-Groep met NMBS-Holding, NMBS, Infrabel en NMBS Logistics.

Geconsolideerde resultaten NMBS-Groep (NMBS-Holding, NMBS, Infrabel en NMBS Logistics)

De NMBS-Groep (inclusief Infrabel in 2013) boekte opbrengsten ten bedrage van 3.584 miljoen EUR en realiseerde een positieve EBITDA van 110,3 miljoen EUR of een stijging van meer dan 27% ten opzichte van 86,7 miljoen EUR in 2012.

De spoorwegoperator NMBS vervoerde in totaal 232,4 miljoen reizigers in 2013, waarvan 223 miljoen specifiek in het binnenlandse verkeer.

Het gemiddelde personeelsbestand van de NMBS-Groep bedroeg 34.920 VTE in 2013. Naast de EBITDA werden ook andere elementen in rekening genomen, zoals de interestlasten voortvloeiend uit de eigen schuld (-98 miljoen EUR), de afschrijvingen en diverse reserves. Deze elementen hebben een negatief effect op het nettoresultaat (EBT) dat aldus uitkomt op -212 miljoen EUR.

De totale geconsolideerde financiële nettoschuld liep eind 31 december 2013 op tot 4.268 miljoen euro of een stijging van 471 miljoen ten opzichte van 2012. De goederenpoot NMBS Logistisc heeft, zoals eerder gecommuniceerd op 25 april, voor de eerste keer een positieve EBITDA gerealiseerd binnen de NMBS-Groep.

NMBS-Holding

De bedrijfsinkomsten van NMBS-Holding stegen lichtjes met 1,1 procent tot 2.533,1 miljoen EUR in vergelijking met 2012.

Het operationele resultaat (EBITDA cash recurrent) van NMBS-Holding steeg in 2013 tot 147,2 miljoen EUR ten opzichte van 137,6 miljoen EUR in 2012. Dit is het resultaat van kostenbeheer, waarbij de kosten voor diensten en diverse goederen op een jaar tijd met bijna 4% verminderden.

Het nettoresultaat (EBT) blijft positief en stabiel op 80 miljoen EUR.

NMBS

De resultaten van operator NMBS hebben in 2013 geen gunstige niet-recurrente inkomsten
genoten zoals in 2012 (boetes op constructie van rollend materieel).

De algemene groei van de omzet (+2%) is onvoldoende om de groei van de personeelskosten
en exploitatiekosten op te vangen. De EBITDA bedroeg -93 miljoen euro ten opzichte
van -45 miljoen eind 2012.

Het nettoverlies groeide fors aan tot -331 miljoen EUR, in vergelijking met -152 miljoen EUR
in 2012. Deze stijging van het verlies is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een uitzonderlijke
waardevermindering ten bedrage van 134 miljoen EUR op de participatie van NMBS in haar
vrachtdochter NMBS Logistics.

Schulden en verdeling schulden

De financiële nettoschuld van de ganse de NMBS-Groep – exclusief NMBS Logistics – bedraagt
4.186 miljoen EUR eind 2013 (3.797 miljoen eind 2012). Deze schuldtoename is
hoofdzakelijk het gevolg van de financieringsbehoeften voor nieuw materieel (Desiromotorstellen).

Deze schuld werd bij de herstructurering van de NMBS-Groep per 1/1/2014 verdeeld tussen
NMBS (2.621 miljoen EUR) en Infrabel (1.565 miljoen EUR). 

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.