Nieuwe toekomst voor stationsomgeving Veurne - 04 november 2014

press

De stationsomgeving van Veurne ondergaat binnenkort een hele gedaanteverandering. De drie beschermde stationsgebouwen worden gerenoveerd en krijgen een nieuwe bestemming. Op de vroegere goederenkoer bouwt de NMBS een nieuw stationsgebouw met wachtruimte voor trein- én busreizigers. Ook de rest van de Veurnse stationsomgeving krijgt een grondige facelift. Zo komen er een autoluw stationsplein, nieuwe parkings en fietsenstallingen. Het station Veurne wordt een belangrijk mobiliteitsknooppunt waar je vlot kan overstappen van ene op het andere vervoermiddel.

De vernieuwing van de stationsomgeving Veurne kan eindelijk starten nu er een definitieve koper is gevonden voor de drie beschermde gebouwen: het huidige stationsgebouw, het sanitair gebouwtje en de voormalige goederenloods. De koper zal de stationsgebouwen renoveren en een nieuwe invulling geven. Die renovatie is dringend nodig. Sinds 2004 is de gevel van het stationsgebouw om veiligheidsredenen afgeschermd door een stelling. De NMBS lanceerde in het najaar van 2012 al een openbare wedstrijdprocedure om de drie historische stationsgebouwen te verkopen, maar vond geen enkele kandidaat die met de slechte staat van de gebouwen een rendabel project kon realiseren. De twee belangrijkste voorwaarden waren immers een grondige renovatie en een nieuwe bestemming voor de panden.

De NMBS heeft veel aandacht voor haar waardevol patrimonium en wenst dit zo goed mogelijk te herbestemmen of te valoriseren. De verkoop aan een particulier die wil investeren in de renovatie en herbestemming van de stationsgebouwen is dan ook goed nieuws. De stationsgebouwen die zo beeldbepalend zijn voor de Veurnse stationsomgeving zullen met respect voor het historische karakter worden gerenoveerd. Hij is hiermee niet aan zijn proefstuk toe. Zo heeft de koper heeft ook al het Duinenhuis in Nieuwpoort, en in Brugge het Klein Vleeshuis, het Rasphuis en Hotel Sablon succesvol gerenoveerd en herbestemd.

Gebouwen met een rijke spoorweggeschiedenis

Het neogotisch stationsgebouw dateert uit 1895 en is sinds 27 oktober 1992 beschermd als monument. Het stationsgebouw is een ontwerp van de Brusselse architect Wisseleer en uniek in haar soort. België bezit naast Veurne nog maar over één ander volledig neogotisch station en dat is het station Binche (°1907).

Het sanitair gebouwtje werd samen met het stationsgebouw in 1895 gebouwd en is sinds 11 maart 1993 ook beschermd als monument. De vroegere goederenloods dateert uit begin 20ste eeuw en werd op 4 juni 2004 beschermd als monument. In het pand zijn de oorspronkelijke functies nog duidelijk zichtbaar: de grote hal waar werd gelost en geladen, de kelders als stapelruimte en de burelen.

Het stationsgebouw doet momenteel nog steeds dienst als station, maar voldoet niet meer aan de huidige comforteisen voor reizigers. Het zal voorlopig nog zijn functie behouden tot het nieuwe stationsgebouw klaar is. Het sanitair gebouwtje doet nog dienst als toilet en als berging. De goederenloods wordt verhuurd als oefenzaal voor de lokale judo & jiu-jitsu club totdat het nieuwe sportcomplex klaar is.

Vernieuwing stationsomgeving Veurne

De renovatie en herbestemming van de drie historische stationsgebouwen is een belangrijke hefboom voor de vernieuwing van de Veurnse stationsomgeving. Stad Veurne, de NMBS en De Lijn werken hiervoor samen.

Zo bouwt de NMBS vanaf 2016-‘17 een nieuw stationsgebouw op de voormalige goederenkoer. Aan beide zijden van de spoorlijn komen er ook twee nieuwe overdekte fietsenstallingen voor in totaal 120 tweewielers en twee nieuwe parkings voor in totaal 120 auto’s.

Infrastructuurbeheerder Infrabel en De Lijn hebben op de nieuwe stationslocatie, die momenteel nog gedeeltelijk toebehoort aan De Lijn, in 2013 al een bijkomende onderdoorgang naar de perrons gebouwd. Deze onderdoorgang kan later ook worden gebruikt als toegang tot de nieuwe tramverbinding na de toekomstige verlenging van de Kusttram tot Veurne.

Het nieuwe trein- en busstation Veurne is ontworpen als een eiland met een grote luifel. Binnen in het gebouw bevinden zich alle stationsfuncties: loket, sanitair, etc. De wachtzaal is gemeenschappelijk voor trein- én voor busreizigers. Dit is een primeur voor Vlaanderen én zelfs België. In het nieuwe station zal er ook een rustruimte zijn voor de buschauffeurs.

Bij het nieuwe station komen vier bushaltes en vier haltes voor de Belbus. De bussen rijden in een lus rond het nieuw stationsgebouw. Zo is er een vlotte overstap mogelijk tussen trein, voetganger, fiets, bus, auto en later ook tram. Het station beantwoordt hiermee aan de hedendaagse noden van de reiziger: een levendig mobiliteitsknooppunt met meer comfort en diensten als vitaal onderdeel van de stad.

De Stad Veurne richt het stationsplein in tot een aangename publieke ruimte en een autoluw plein met zoenzone. Deze heraanleg past in de ambitie om een aangename fiets- en voetgangersroute tussen het station en de binnenstad uit te bouwen. De ruimere omgeving van Veurne is immers erg geliefd voor het recreatief fiets- en plattelandstoerisme. De nabijheid van een multimodaal station en een fietsroute zijn belangrijke troeven voor nieuwe ontwikkelingen in de stationsomgeving.

Beeldmateriaal

Klik op een foto om deze in hoge kwaliteit op te slaan.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.