Het ROC 'Railway Operations Center', een stevige link tussen Infrabel en NMBS - 03 september 2014

press

De operationele centra voor het beheer van het treinverkeer van Infrabel (Traffic Control) en van NMBS (RDV) zitten sinds deze zomer in dezelfde werkruimte en werken dus nauwer samen. Dit gemeenschappelijke platform kreeg de naam ROC en toont dat de twee ondernemingen de communicatie en het beheer van incidenten willen verbeteren, ten behoeve van de reizigers.

Directe communicatie voor een efficiënter beheer

Een trein valt stil in volle spits, op een van de drukste lijnen van het spoorwegnet. Gemeenschappelijk doel van de teams van Infrabel en NMBS: alles in het werk stellen om een 'sneeuwbaleffect' - vertragingen in cascade - te vermijden en ervoor te zorgen dat, ondanks dit probleem, de reizigers hun bestemming in alle veiligheid en zo snel mogelijk bereiken.

Binnen het Railway Operations Center, een ultramodern platform van 540 m² in de buurt van het Zuidstation, werken 25 personeelsleden van 'Traffic Control' van Infrabel en 30 personeelsleden van 'RDV - Reizigers Dispatching Voyageurs' van NMBS voortaan zij aan zij. Dag en nacht, 7 dagen op 7. In deze gedeelde werkruimte verloopt de communicatie zonder telefoon, het contact wordt ogenblikkelijk gelegd. Met naleving van ieders bevoegdheden, zullen de teams samen de acties bepalen die prioritair ondernomen moeten worden: alarmeren van de technische diensten, mogelijkheid om bepaalde treinen al dan niet om te leiden, bijstand aan geblokkeerde reizigers, informeren van de reizigers ...

De middelen van Infrabel en NMBS om het treinverkeer te beheren, zijn zo verenigd binnen het ROC en werken op deze manier harmonieuzer en efficiënter samen, wat de communicatieketen ten goede komt (zowel intern als voor de reiziger). Het beheer van incidenten, zoals er elk jaar honderden zijn op ons spoorwegnet, wordt hierdoor tegelijkertijd verbeterd.

Het spoor van de operationele toenadering

In het raam van de liberalisering van het spoorverkeer, had Europa een strikte scheiding geëist tussen de activiteit van het reizigersvervoer en die van de beheerder van de infrastructuur en het treinverkeer. In 2005, bij de opsplitsing van de voormalige NMBS, had België die logica zo loyaal mogelijk doorgevoerd. De jongste jaren is de visie echter geëvolueerd, zowel op Europees niveau als bij de Belgische overheid. Conform de wensen van Infrabel en NMBS, die de 800.000 dagelijkse spoorreizigers centraal zetten, werd gekozen voor het spoor van een toenadering en dus van een versterking van de operationele samenwerking. Die wil heeft geleid tot het 'ROC', een stevige link tussen NMBS en Infrabel, op touw gezet met naleving van de Europese voorschriften op het vlak van het vervoer per trein. De werkzaamheden, het zichtbare deel van een diepgaande reorganisatie, hebben 8 maanden geduurd zonder invloed op het treinverkeer en de reizigers. Het kostenplaatje bedraagt 1,5 miljoen euro.

TC en RDV: een doorgedreven complementariteit

Traffic Control is in 2006 opgestart, ter vervanging van vijf lokale dispatchings. Het is het enige coördinatie- en toezichtscentrum in real time voor de 4500 treinen (reizigers en goederen) die elke dag in België rijden. Het is als het ware de controletoren van het Belgische spoorwegnet. Traffic Control heeft voortdurend contact met de seinposten. Die zijn op hun beurt belast met het beheer van het verkeer op lokale schaal (in het bijzonder door de bediening van de seinen en wissels).

'RDV', dat sinds 2008 bestaat, is het centrale platform dat de reizigerstreinen in real time beheert en bijstuurt. Op het hele net kunnen er zo tot 350 treinen tegelijkertijd rijden. RDV vergewist zich van de aanwezigheid van de treinbegeleiders, van de bestuurders en van het treinmaterieel en levert indien nodig een alternatief. De treinbestuurders kunnen er technische bijstand verkrijgen wanneer er een defect aan het materieel is. Tot slot vertrekt vanuit RDV de informatie die NMBS aan haar reizigers bezorgt: website, sms 2828, smartphone-toepassingen maar ook info via de treinbegeleiders, de schermen en aankondigingen in het station, of via het Twitter-team.

Op het vlak van de veiligheid wijzigt de zopas doorgevoerde reorganisatie niets: alle procedures blijven dezelfde en garanderen het hoogste veiligheidsniveau op het Belgische spoorwegnet. Zowel op het terrein als in de gedeelde werkruimte.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.