NMBS: daling van het aantal klachten in 2012 - 28 maart 2013

picto press

Zoals elk jaar stelt NMBS het activiteitenverslag van haar Centrale Klantendienst voor. Het statistisch verslag bevat gegevens over het aantal onregelmatige reizigers, reacties van het cliënteel, compensatie-aanvragen voor treinvertragingen, het aantal oproepen bij het Call Center, alsook de activiteiten van het kantoor van gerechtsdeurwaarders Modero.

Daling aantal klachten

Voor het tweede jaar op rij is het aantal klachten gedaald. Het totale aantal klachten is met 9,5 procent gedaald. De klachten slaan op de eerste plaats op de stiptheid (58,7 procent), vervolgens het treinaanbod (11,5 procent) en de producten (6,8 procent). Los van de klachten heeft 39,4 procent van de reacties ontvangen door NMBS betrekking op andere thema’s.

Het aantal door de Ombudsman overgehevelde dossiers is met 12,6 procent gedaald (tot 4747): slechts 201 dossiers daarvan werden eerder behandeld door de Klantendienst en hebben dus de logica van de bemiddeling gerespecteerd, zoals voorzien in de wet.

Aantal klachten 

Contact Center

Het Contact Center ontving 526.067 oproepen (een stijging van 1,7 procent), met een beantwoordingsgraad van 84 procent. 79 procent van de oproepen betroffen informatie- aanvragen. De aanvragen voor hulp aan personen met een beperkte mobiliteit kenden een stijging met 16,5 procent tot 35.836, waarvan 95 procent werd aanvaard.

Aantal onregelmatigheden

In 2012 is het aantal vaststellingen van onregelmatige reizigers – het zogenaamde document C170 - met 6,4 procent gestegen tot 517.467 (in 2011 ging het nog om een stijging met 21,5 procent). 92,7 procent van de vaststellingen is gekoppeld aan reizigers zonder een geld vervoersbewijs. Bijna de helft van deze vaststellingen van onregelmatigheden wordt teruggevorderd door het bureau van gerechtsdeurwaarders Modero.

In 2012 waren de teruggevorderde boetes (hetzij door Modero of rechtstreeks bij NMBS – Klantendienst, stations en treinbegeleiders) goed voor een totale som van 5.189.576 EUR (waarvan iets minder dan de helft via Modero).

Evolutie aantal C170 

Aantal compensatie-aanvragen

Het aantal aanvragen voor compensaties is met 16,7 procent gestegen tot 80.500 in 2012. Het totale bedrag is met 27,7 procent gestegen tot 1.312.775 EUR (1.026.751 EUR in 2011). De langdurige vertragingen (meer dan 60 minuten, voor 100 procent gecompenseerd) zijn goed voor 76,5 procent van de aanvragen terwijl deze aanvragen slechts goed zijn voor 18 procent van het totale bedrag (met een gemiddelde van 4,18 EUR).

De frequente vertragingen slaan ofwel op 10 vertragingen van minstens 30 minuten (voor 50 procent gecompenseerd) of op 20 vertragingen van minstens 15 minuten (voor 25 procent gecompenseerd). Voor dit soort vertragingen is de stijging groter, zowel voor wat betreft de aanvragen (+26,7 procent) als de betrokken bedragen (+34,8 procent), met een gemiddeld bedrag van 62,1 EUR.

Gezien het aantal vertragingen stabiel is gebleven tussen 2011 en 2012, valt deze stijging van het aantal compensatie-aanvragen te verklaren door een betere bekendheid van het systeem. NMBS gaat verder dan de Europese vereisten op het vlak van compensaties in geval van vertragingen, waarbij bijvoorbeeld ook de frequente vertragingen worden gecompenseerd.

Aantal aanvragen 

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.