NMBS schort afname Fyra-stellen op en stelt AnsaldoBreda in gebreke - 21 januari 2013

press

NMBS plaatst belang reiziger voorop

NMBS heeft ondermeer omwille van de zware technische problemen waarmee de hogesnelheidstrein Fyra de afgelopen weken te maken had, beslist de afname van drie stellen bij de Italiaanse producent AnsaldoBreda op te schorten. De Raad van Bestuur van NMBS heeft tevens de beslissing genomen AnsaldoBreda aansprakelijk te stellen voor alle geleden schade.

De producent krijgt drie maanden de tijd - op straffe van de volledige schrapping van het contract met NMBS - om de treinstellen op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen, zoals voorzien in het contract. Ook vraagt NMBS voorschotten van AnsaldoBreda op de schadevergoediging voor laattijdige levering.

NMBS wenst dus geen Fyra-stellen in eigen bezit nemen die niet deugen. Ter herinnering, NMBS is de junior partner in dit gebeuren en zou oorspronkelijk drie van de geplande vloot van 19 stellen op zich nemen. Op eerdere zware druk om een vierde stel te bestellen is NMBS nooit ingegaan. NMBS houdt verder contact met de Nederlandse Spoorwegen (NS) om te begrijpen welke stappen zij nemen in functie van de reeds door hen afgenomen negen treinstellen, waarbij het belang van de reiziger moet primeren. NS heeft zaterdag als lead partner eveneens beslist de levering van de zeven nog resterende stellen voorlopig op te schorten.

NMBS plaatst immers de belangen van de reiziger en de belastingbetaler voorop. Op die manier wordt een investering van 63 miljoen EUR (de prijs van 3 Fyra-stellen) bevroren. De reeds gedane betalingen ten bedrage van ongeveer 35 miljoen EUR zijn volledig gedekt door bankgaranties en door parent company garanties en kunnen dus volledig worden gerecupereerd in geval van een eventuele annulatie van het contract. Deze mogelijkheid getuigt van het voorzichtige financiële beheer van NMBS.

“Het is duidelijk dat de bij AnsaldoBreda bestelde treinen ernstige gebreken vertonen. NMBS kan in die omstandigheden de door haar bestelde Fyra-stellen in geen geval afnemen en plaatst daarom de constructeur voor haar contractuele verantwoordelijkheid. Voor NMBS ligt de prioriteit nu bij het opzetten van een alternatieve, kwalitatieve verbinding naar Nederland,” aldus Marc Descheemaecker, Gedelegeerd bestuurder van NMBS.

NMBS stelt AnsaldoBreda in gebreke voor onder meer bepaalde technische problemen waarmee de stellen te kampen krijgen alsook de opgelopen leveringsvertragingen, met de daaruit resulterende imagoschade bij de klanten.

AnsaldoBreda beschikt nu op basis van het contract over drie maanden om de stellen alsnog fundamenteel in orde te brengen. NMBS zal deze deadline uiteraard streng opvolgen en behoudt zich het recht voor om, conform het contract, het contract vooralsnog te ontbinden. NMBS onderzoekt tevens verdere juridische stappen tegen de Italiaanse producent.

Voor de reiziger werkt NMBS in overleg met NS aan extra treinverbindingen tussen België en Nederland. Zo werden tijdens het afgelopen weekend door NMBS al 14 extra rechtstreekse treinen ingezet tussen Antwerpen en Roosendaal. Tijdens de week wordt al een extra pendeltrein tussen Essen en Roosendaal ingelegd en NMBS zal eerstdaags een rechtstreekse verbinding tussen Antwerpen en Roosendaal opzetten, zeven dagen op zeven.

De hogesnelheidsdienst Fyra tussen Brussel en Amsterdam heeft de afgelopen dagen fors te lijden gehad onder het strenge winterweer. Enkele Fyra-stellen werden zelfs zwaar beschadigd. Daarom werd de Fyra-dienst tot nader order opgeschort.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.