NMBS respecteert de wet inzake de acties tegen onregelmatige reizigers - 18 januari 2012

picto press

75 procent van de personen die gecontacteerd worden door het deurwaarderskantoor zijn recidivisten

Sinds eind 2011 rekent NMBS op een deurwaarderskantoor voor het terugbetalen van de bedragen die door onregelmatige reizigers nog aan NMBS dienen te worden betaald.

Zoals Trein Tram Bus aangeeft, is deze procedure in het belang van alle treinreizigers en bovendien draagt het bij tot de gezondmaking van het bedrijf.

Het gaat om bijna 200.000 personen, of 500.000 dossiers waarvan 75 procent recidivisten zijn. Eén persoon heeft zelfs 995 dergelijke overtredingen op zijn kerfstok! Deze persoon, net als alle onregelmatige reizigers, heeft telkens op de trein een document in handen gekregen van de treinbegeleider waarin hem of haar gevraagd wordt zich binnen een periode van 14 dagen in orde te stellen via een bankoverschrijving, rechtstreeks bij de loketten of bij het boordpersoneel. De prijs van het biljet wordt vermeerderd met een forfaitair bedrag (momenteel 60 euro).

Indien binnen de periode van 14 dagen niet betaald wordt, krijgt de persoon in kwestie een herinneringsbrief van de klantendienst. Indien hij ook daarop niet reageert, wordt hij via brief officieel in gebreke gesteld. Het vaste bedrag bovenop de biljetprijs bedraagt dan 200 euro.

De lijst van onregelmatige reizigers dat aan het deurwaarderskantoor werd overhandigd, is correct en geverifieerd door de klantendienst van NMBS. De personen die in deze lijst voorkomen, hebben zich niet (geheel of gedeeltelijk). in orde gesteld De bijkomende vaste bedragen komen overeen met de werkelijke dossierkosten gekoppeld aan de terugvordering van bedragen die nog uitstaan bij reizigers die zich niet in orde hebben gesteld. De meest recente jurisprudentie bevestigt de houding van NMBS ter zake.

Regelgevend karakter algemene vervoersvoorwaarden

Het Hof van Cassatie heeft in april 1999 geoordeeld dat NMBS het recht heeft om, conform de algemene vervoersvoorwaarden, de onregelmatige reiziger een forfaitaire boete op te leggen en deze ook voor de strafrechter op te eisen.

De algemene vervoersvoorwaarden hebben – op basis van artikel 16 van de wet van 25 augustus 1891 – een regelgevend karakter. Ze werden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Verjaringstermijn

NMBS gelooft niet in de verklaringen van Test-Aankoop betreffende de verjaringstermijn van 1 jaar. De verjaringstermijn die door NMBS toegepast wordt om niet-betaalde bedragen terug te vorderen bedraagt vijf jaar en is volledig conform de wetgeving. Het betreden van een trein met de intentie geen biljet te betalen en vervolgens deze toestand niet in orde te brengen, vormt een inbreuk op het Koninklijk Besluit betreffende de Spoorwegpolitie van 20 december 2007.

Deze inbreuk betreft een misdrijf dat door het parket kan vervolgd worden, tot meer dan een jaar na de feiten. NMBS kan haar schade invorderen binnen dezelfde termijn als de strafvordering.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.