NMBS: Operationeel resultaat beter dan verwacht - 07 september 2012

Dankzij besparingsplan om financieel evenwicht te bereiken, verbetert NMBS haar bedrijfskasstroom (EBITDA*) van 1ste semester

Het operationele resultaat van NMBS voor het 1ste semester van 2012 bevestigt de tendens die in 2010 werd ingezet: met een EBITDA van – 8,5 miljoen euro doet NMBS het beter dan begroot. Het besparingsplan werpt zijn vruchten af.

Door de economische crisis en de stijging van de energiekost nam de kasstroom van NMBS in 2009 een duik naar -288 miljoen euro. In 2010 verbeterde de EBITDA tot een bedrag van – 126,3 miljoen euro en deze positieve trend werd in 2011 verder gezet waarbij NMBS een kasstroom boekte van -107,7 miljoen euro.

evolutie-ebitda

Zoals te zien is op de grafiek, verbeterde de kasstroom tot -8,5 miljoen euro tijdens het eerste semester van 2012 (ten opzichte van -65,9 miljoen euro voor diezelfde periode in 2011) in vergelijking met de begrote -47,6 miljoen euro. Deze positieve trend is met name te danken aan een vermindering van de exploitatiekosten in vergelijking met vorig jaar.

Het besparingsplan dat in oktober 2011 werd gelanceerd, werpt duidelijk zijn vruchten af en helpt NMBS haar financiële engagementen binnen de NMBS-Groep te respecteren. De nauwgezette uitvoering van de toen besliste maatregelen moet leiden tot een financieel evenwicht in 2015, volledig conform de plannen van de NMBS-Groep. Door deze inspanningen werkt NMBS mee aan de financiële gezondmaking en schuldstabilisering van de NMBS-Groep.

De stiptheid verbeterde in 2011, en NMBS blijft zich inspannen om deze trend verder te zetten dankzij haar 117 specifieke maatregelen. Deze lieten zich ook tijdens het eerste semester van 2012 voelen met als resultaat een stiptheid (voor neutralisatie) van 87,9% ten opzichte van 87% voor dezelfde periode vorig jaar. De stiptheid na neutralisatie voor het eerste semester 2012 komt neer op 92,8% in 2012 ten opzichte van 91,7% in 2011.

NMBS gaat ook verder met de versnelde installatie van het veiligheidssysteem TBL1+ op haar treinen. Eind juni 2012 was al 80% van het NMBS-materieel uitgerust met TBL1+, wat neerkomt op iets meer dan 800 krachtvoertuigen. In 2013 dient het totale park van 1021 krachtvoertuigen (locomotieven en motorstellen) uitgerust te zijn met het remsysteem.

NMBS vervoerde sinds begin dit jaar meer dan 119 miljoen reizigers, wat neerkomt op een lichte stijging van 0,5% ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar.

CEO van NMBS, Marc Descheemaecker: “De resultaten voor het eerste semester van 2012 zijn bemoedigend maar het is cruciaal onze inspanningen vol te houden om dit momentum te behouden en onze doelstelling, een financieel evenwicht, te bereiken.”

(*): Inkomsten voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie of ‘Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization’.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.