NMBS en Infrabel activeren winterplan - 06 december 2012

press Sneeuw en ijzel vragen een specifieke aanpak om het treinverkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen. Spoorwegmaatschappij NMBS en infrastructuurbeheerder Infrabel stomen hun winterplan klaar om op eventuele problemen te anticiperen en om deze ook zo snel mogelijk op te lossen.

Infrabel en NMBS lanceren hun gezamenlijk winterplan om de specifieke weersomstandigheden zoals sneeuw, regen en ijzel zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Zo volgt het spoorwegpersoneel nauwgezet de weersvoorspellingen op, om toegespitste maatregelen te treffen.

Maatregelen NMBS

Spoorwegmaatschappij NMBS stoomt zowel haar treinmaterieel als haar personeel klaar om winterse weeromstandigheden het hoofd te bieden. Zo zijn treinbestuurders extra alert met een aangepaste snelheid en remgedrag, wat ze tijdens de permanente opleiding uitvoerig zijn aangeleerd. Ook het treinmaterieel heeft een specifieke aanpak nodig. Hierna een overzicht:

  • In geval van nachtvorst blijven de locomotieven onder spanning om het eerste vertrek van de treinen te garanderen. Bij temperaturen onder 0°C wordt het tractiematerieel verwarmd zodat ze een temperatuur van 5°C behouden.
  • Specifieke winteronderhoudswerken worden doorgevoerd zoals extra nazicht van verwarming, batterijen, koelvloeistof en airconditioning.
  • Vlak voor het eerste vertrek worden de elektrische installaties in de treinen geventileerd om condensatie te voorkomen.
  • Een dertigtal locomotieven werd uitgerust met een stalen sleepstuk (speciale glijder) om tijdens de eerste ritten het ijs van de bovenleiding te schrapen. Zo is een optimale stroomafname van de daaropvolgende treinen verzekerd.
  • In de werkplaatsen zijn technici voorzien die zo snel mogelijk als bijkomende werkkrachten kunnen ingezet worden om defect materieel te herstellen. Ook doet NMBS inspanningen om de wissels en spoorbundels in de werkplaatsen en garages ijs- en sneeuwvrij te maken wanneer nodig.

Maatregelen Infrabel

Sinds 1 november heeft Infrabel - als onderdeel van zijn winterplan - een aantal preventieve maatregelen genomen zoals een nauwgezette controle van de wisselverwarming, de sporen en de bovenleidingen; het opslaan van een voorraad van zout/zand en antivriesproducten in de lokale interventiecentra; het afstellen en testen van de spoorinstallaties met het oog op de lagere temperaturen; enz.

Bovendien activeert Infrabel drie hoofdacties om de werking van zijn spoorinfrastructuur te garanderen:

  • Het inschakelen van de wisselverwarming (bediend vanuit de seinhuizen) om te vermijden dat sneeuw of ijzel de wissels zou blokkeren;
  • Het mobiliseren van de sneeuwploegen die 24u/24 paraat zijn om ter plaatse te gaan waar nodig en als belangrijkste doel hebben om de wissels sneeuw- en ijzelvrij te maken;
  • Het sneeuwruimen en ijsvrij maken (met behulp van zout/zand) van de perrons en toegangen in de stations/stopplaatsen voor het comfort en de veiligheid van de reizigers.

Om snel en efficiënt tussen te komen op elk ogenblik en op om het even waar op het netwerk, heeft elke specialiteit binnen Infrabel (seininrichting, bovenleiding, sporen, enz.) een wacht- en oproepsysteem om elk winterprobleem het hoofd te bieden.

Zoals tijdens elke winter, stellen Infrabel en NMBS alles in het werk om het spoornet toegankelijk te houden en de reizigers een maximum aan comfort te bieden... ook tijdens extreme winterse weersomstandigheden.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.