NMBS en Infrabel: gezamenlijk actieplan voor verbetering stiptheid - 07 maart 2011

press De Raden van Bestuur van NMBS en Infrabel keurden een actieplan ter verbetering van de stiptheid goed. op tafel lagen meer dan 100 concrete maatregelen die op korte en middellange termijn een duidelijke positieve impact moeten hebben. dit actieplan kwam tot stand na een grondige voorbereiding door specialisten bij infrabel en NMBS in samenwerking met de consultants A.D. little en SMA. de volgende stap is nu het concreet implementeren van de verschillende actiepunten.

Het plan bestaat uit meer dan 100 punten, om door middel van aanpassingen in de organisatie, het herzien van bepaalde procedures, operationele ingrepen… op korte en middellange termijn de stiptheid omhoog te trekken. Het betreft maatregelen die door beide partijen in samenwerkingsverband worden uitgevoerd en daarnaast specifieke acties binnen de activiteitenradius van elk bedrijf afzonderlijk.

Een aantal punten ter verbetering van de stiptheid op basis van doorgedreven samenwerking tussen NMBS en Infrabel zijn bijvoorbeeld:

 • Gerichtere opleidingen voor al het personeel dat met stiptheid in aanraking komt én interne sensibilisering via incentives.
 • Het aanstellen van twee ‘Punctuality Teams’ die samen als uniek streefdoel hebben om alle acties ter bevordering van de stiptheid op te volgen en binnen de voorgestelde timing af te ronden.
 • Verdere optimalisatie van de communicatie tussen NMBS en Infrabel waardoor real time beslissingen kunnen versneld worden.

Enkele van de concrete maatregelen die door NMBS genomen worden, zijn:

 • Het optimaliseren van de realtime interventies door treinbestuurders in geval van pannes, onder meer door het permanent ter beschikking stellen van specialisten van de verschillende types rollend materieel.
 • Door een herziening van de procedures en de betere afstemming van de operationele afspraken in de spoorbundels, moet het vertrek van de eerste treinen uit deze spoorbundels vlotter verlopen waardoor ze stipt hun vertrekstation kunnen uitrijden.
 • Een verhoogde beschikbaarheid van het rollend materieel, door een optimalisering van het onderhoud van de treinen (versterken nachtploegen in de ateliers, beschikbaarheid wisselstukken, investeringen in de capaciteit van de werkplaatsen,...).
 • Vereenvoudiging van bepaalde werkmiddelen (bijvoorbeeld de theoretische treinschema’s) om op die manier de implementatie en de opvolging ervan te vereenvoudigen.
 • Een betere diagnostiek m.b.t. de belangrijkste technische problemen om deze efficiënter te kunnen aanpakken.

Ook voor Infrabel staan een aantal specifieke actiepunten in dit plan, zoals:

 • Progressieve uitbreiding van de snelle interventiediensten waardoor in geval van storing het euvel snel en efficiënt wordt verholpen en zo de gevolgvertragingen worden beperkt.
 • Optimalisatie van de lengte en hoogte van perrons in functie van de vraag wat het in- en uitstappen op de trein vergemakkelijkt en versnelt.
 • Uitgebreid actieplan om in extreme weersomstandigheden de treindienst op peil te houden (bijkomende wisselverwarming, extra spoorreiniger tijdens de herfst om gebrek aan adhesie te voorkomen).
 • Implementatie van bijkomende technische ingrepen om de performantie van de spoorinfrastructuur verder te verhogen.

Zoals al eerder werd gezegd moeten de instroom van nieuw rollend materieel (de nieuwe locomotieven Type 18 en de motorstellen Type 08, in de loop in de loop van dit jaar) en op lange termijn het nieuwe transportplan in 2013 eveneens een gevoelige impact hebben op de stiptheid. Daarnaast zet ook Infrabel zijn maatregelen, zoals de vernieuwing van de bovenleidingen in en rond Brussel, verder. Want een drastische verbetering van de stiptheid is – uiteraard naast de veiligheid – de absolute prioriteit voor beide spoorbedrijven.

Daarom bestuderen Infrabel en NMBS momenteel samen nog bijkomende maatregelen om de stiptheid op korte termijn te verbeteren voor alle 700.000 dagelijkse reizigers op het volledige Belgische spoorwegnet.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.