NMBS: behoud van aanbod, realistische maatregelen - 21 mei 2010

picto presse

De Raad van Bestuur van NMBS, onder voorzitterschap van mevrouw Laurence Bovy, bevestigt haar engagement ten opzicht van de verplichtingen in de beheersovereenkomst 2008-2012, in het bijzonder wat betreft haar opdracht van openbare dienstverlening, het binnenlands reizigersverkeer.

De Raad van Bestuur zal bijdragen aan de uitvoering van het plan van NMBS Holding voor de stabilisatie van de Groepsschuld.

Daarom gaat de Raad van Bestuur het engagement aan van het realiseren van een EBITDA van -48 miljoen euro in 2012.

Om die doelstelling te halen, besliste de Raad tot volgende maatregelen.

In de sector van het internationale reizigersverkeer moeten volgende maatregelen een positieve invloed hebben op het EBITDA voor 11 miljoen euro in 2012:

 • de ontwikkeling van Thalys op de lijn Parijs – Amsterdam,
 • het aanrekenen van dossierkosten in de distributie,
 • verbetering beheer rijpaden,
 • kostenreducerende maatregelen, bijvoorbeeld een vermindering van de logistieke kosten voor de catering.

 

Op corporate niveau zijn eveneens inspanningen beslist, die een positieve impact hebben op het EBITDA voor 6,1 miljoen euro in 2012. Zo worden onder meer de uitgaven voor communicatie, sponsoring, consultancy en operationele recurrente kosten verwant aan de implementatie van het beheerssysteem ERP beperkt.

In het binnenlandse reizigersverkeer worden ook maatregelen genomen. Er wordt niet aan het aanbod geraakt. Maatregelen in deze sector zijn:

 • de intragroepfacturen verminderen (goed voor een positief effect van 12,5 miljoen euro),
 • daling van de kost voor tractie-energie (goed voor 33 miljoen euro, bij een constant energieverbruik),
 • fraudebestrijding (2,5 miljoen euro),
 • meer verkochte vervoerbewijzen (15 miljoen euro),
 • verbetering beheer rijpaden.

 

De Raad herhaalde haar intentie om het industrieel plan voor de vrachtafdeling, zoals dat op 15 december 2009 al werd goedgekeurd, uit te voeren. Bovendien roept ze op om hieromtrent de sociale dialoog te hervatten.

Door het uitvoeren van deze realistische maatregelen is het mogelijk om minimaal een EBITDA te bereiken van -48 miljoen euro in 2012.

De Raad van Bestuur is bovendien van oordeel dat de sector van de openbare dienstverlening tegen 2015 een financieel evenwicht moet bereiken. Op dit ogenblik kunnen hiervoor nog geen concrete maatregelen uitgewerkt worden omdat:

 • de verplichtingen met betrekking tot het aanbod, die voortkomen uit de mobiliteitspolitiek van de nieuwe regering en die in het nieuwe beheerscontract zullen worden vastgelegd, nog niet gekend zijn,
 • er is evenmin iets bekend over de evolutie van de dotaties na 2012, of de verdeling tussen de 3 entiteiten van de NMBS Groep,
 • de intragroep geldstroom is vatbaar voor wijzigingen, evenals de economische situatie.

 

De Raad van Bestuur vertrouwt daarom aan het directiecomité de opdracht toe om complementaire maatregelen uit te werken die moeten bijdragen aan het bereiken van het financieel evenwicht in 2015. Dit moet zodanig gebeuren dat deze maatregelen geïntegreerd kunnen worden in de nieuwe beheersovereenkomst, terwijl ook de continue kwaliteit van de openbare dienstverlening gewaarborgd wordt en de veiligheid wordt verbeterd.

 

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.