Internationale Dag voor Personen met een Handicap - 06 december 2010

picto presse

Vertegenwoordigers van PBM’s (personen met beperkte mobiliteit) en het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding werden vanmorgen ontvangen door de NMBS-directie. NMBS lichtte haar dienstverlening aan PBM’s toe, 7 dagen op 7, van de eerste tot de laatste trein in 114 Belgische stations.

NMBS-dienstverlening ten behoeve van personen met beperkte mobiliteit

Ook Brussel-Centraal maakt deel uit van dit netwerk

Naast het netwerk van 114 Belgische stations, wordt ook vanuit 17 andere stations een taxidienst aangeboden naar het dichtstbijgelegen station uit het netwerk van de 114 bediende stations, ook tijdens de piekuren.

Om een service op maat te kunnen aanbieden raadt NMBS de PBM’s aan om hun reis 24 uur op voorhand te ‘reserveren’, dat kan via het Call Center (02/528.28.28) of online op de NMBS-website.

Deze regels zijn geheel conform de Europese Verordening 1371/2007, en zijn zelfs voordeliger dan wat hierin op vlak van ‘reservatietermijn’ wordt opgelegd: "de bijstand wordt verleend op voorwaarde dat de spoorwegonderneming, de stationsbeheerder, de verkoper van vervoerbewijzen of de touroperator waarbij het vervoerbewijs is gekocht, ten minste 48 uur voordat de bijstand nodig is, in kennis wordt gesteld van de behoefte van de persoon aan deze bijstand. (...)" (art. 24, punt a)

Door de assistentie op voorhand te reserveren, zijn de PBM’s zeker – na bevestiging door het Call Center – dat het vertrek-, overstap- en bestemmingsstation zeker toegankelijk zijn en dat de gevraagde assistentie aanwezig zal zijn.

Wanneer de gevraagde assistentie niet mogelijk is, zal een alternatief aangeboden worden. Indien de PBM’s de assistentie niet tijdig reserveren, zal NMBS trachten om, binnen de mate van het mogelijke, een service aan te bieden om de treinreis in de best mogelijke omstandigheden te laten verlopen. Het trein- en stationspersoneel krijgt een specifieke opleiding om de PBM’s in alle veiligheid te kunnen begeleiden.

De reservatie laat de PBM’s met andere woorden toe om zeker te zijn van een dienstverlening op maat, op het gekozen tijdstip, van een vlotte treinreis en van de nodige assistentie.

Het is de doelstelling van NMBS om aan de PBM’s een kwaliteitsvolle dienstverlening en treinreis aan te bieden. De treinoperator staat open voor de opmerkingen van de PBM’s en doet het maximale om deze te integreren in haar aanbod, weliswaar binnen de mogelijkheden en beperkingen van wat realiseerbaar is op het Belgische spoornet.

Een delegatie van vertegenwoordigers PBM’s en het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding werd vanmorgen ontvangen door Sabin S’heeren, directeur-generaal van NMBS Mobility. Het gesprek was constructief en er werd afgesproken om elkaar op korte termijn opnieuw te ontmoeten. Zo kan er samen worden nagedacht over mogelijkheden om de reservatieprocedure te versoepelen en om meer en uitgebreider te communiceren over de bestaande mogelijkheden.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.