Verbetering stiptheid en inperken incidenten zijn en blijven topprioriteit - 30 november 2016

logo NMBS en Infrabel werken via een gemeenschappelijk stiptheidsactieplan nauw samen om de stiptheid van het treinverkeer te verbeteren en de impact van incidenten op het verkeer te beperken. Deze gemeenschappelijke inspanningen zullen nog verder opgevoerd worden om de incidenten op het spoor en de impact ervan te verminderen.

NMBS beschouwt de vermindering van het aantal incidenten met het rollend materieel als een topprioriteit alsook de verbetering van de eerste vertrekken. Voor Infrabel vormt een goed in stand gehouden spoornet de basis van een performante dienstverlening voor al onze klanten en dit gebeurt op basis van preventieve maatregelen en acties in real time.

Het gemeenschappelijke actieplan stiptheid wordt verder uitgevoerd en er worden gerichte maatregelen uitgewerkt voor de spoorverbindingen waar de problemen het grootst zijn. Infrabel en NMBS zijn er zich zeer goed van bewust dat de daling van de stiptheid – terecht – tot ergernis van de reizigers leidt.

Het totale aantal minuten vertragingen in de periode januari-oktober 2016 ten laste van spooroperator NMBS is weliswaar sterk gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de vertragingen ten laste van derden (bommeldingen, spoorlopers, persoonsaanrijdingen, aangekondigde stakingen) en niet-aangekondigde sociale acties zijn dan weer fors toegenomen (stijging met 31,6% tot een aandeel van 47,8% van het totaal aantal minuten vertraging). NMBS volgt met een aandeel van 26,5%. Voor diezelfde periode blijkt uit de cijfers dat storingen aan de infrastructuur slechts de 3de oorzaak zijn van vertragingen (22,3%).

Het aantal minuten vertragingen ten laste van derden komt overeen met gemiddeld 32 uren vertraging per dag. Alle inspanningen van NMBS en Infrabel, zowel achter de schermen op het terrein, worden hierdoor overschaduwd.

De impact van derden op het treinverkeer is uitgegroeid tot een maatschappelijk fenomeen met structureel karakter. Bijkomende bijsturingsscenario’s om de fors gestegen impact ervan te ondervangen, dringen zich daarom op.

Bovenvermelde analyse slaat op de periode januari-oktober 2016. De afgelopen dagen kenden enkele zware incidenten die zowel aan de infrastructuur als aan het rollend materieel te wijten zijn. Infrabel en NMBS zijn zich daar zeer goed van bewust en nemen alle maatregelen om dergelijke incidenten te vermijden.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.