NMBS: verbetering van operationele resultaat in 2015 - 25 maart 2016

logo NMBS
Het operationele resultaat1 van NMBS is in 2015 dankzij een verhoogde productiviteit met 14,7 miljoen EUR verbeterd tot 20,4 miljoen EUR. Ook belangrijk is dat de economische schuld daalt van 3,189 miljard EUR naar 3,176 miljard EUR.

De verbetering van het operationele resultaat is een belangrijke stap op weg naar de stabilisering van de schuld. De inspanningen dienen aangehouden te worden, aangezien het positieve operationele resultaat van 65 miljoen EUR nodig is om de schuld te kunnen stabiliseren.

Op vergelijkbare basis (exclusief de activiteiten van Thalys dat in april 2015 een zelfstandig bedrijf geworden is) is de omzet gestegen met 2,9 procent tot 1,036 miljard EUR. Het binnenlands verkeer is goed voor 659,3 miljoen EUR (+1,3%).

Het aantal reizigers in het binnenlands verkeer is met 0,9 procent gestegen tot 226,7 miljoen. Het aantal afgelegde treinkilometers (productie) bleef stabiel op 77,9 miljoen.

NMBS telde begin 2016 19.352 werknemers (voltijdse equivalenten), ten opzichte van 19.915 een jaar eerder.
De economische schuld is met 13 miljoen EUR gedaald, van 3,189 miljard EUR naar 3,176 miljard EUR. Die daling is het resultaat van een verbetering van het operationele resultaat (zowel recurrent als niet-recurrent), maar ook van de gedaalde investeringssubsidies en regionale co-financieringen die nog niet zijn aangewend.

De economische schuld bestaat voornamelijk uit de netto financiële schuld. Het is nuttig op te merken dat die met 63 miljoen EUR is gestegen (+2,2%) tot 2,937 miljard EUR, wat gevoelig lager is dan de vorige jaren. Ter herinnering, in 2014 steeg de financiële schuld nog met 225,8 miljoen EUR (+8,5%).

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.