Gebruiksvoorwaarden Journalisten*

Terug naar de pagina over Journalisten

Verkoopskanalen
 • Online (PDF, eID en SMS)
 • Loket
 • Automaat
 • Op de trein (boordtarief van toepassing)

Kaart aanvragen kan alleen aan het loket.
Biljetten 1ste klas kun je via alle kanalen kopen.

Doelgroep
 • Voor (stagairs-) beroepsjournalisten in het bezit van een door NMBS uitgegeven 'Kaart voor journalisten' (code 043).
 • Voor personeelsleden AVBB, personeel van internationale verenigingen met hoofdzetel in België, mediadirecties,... in het bezit van een door NMBS uitgegeven 'Kaart voor journalisten' (code 050)
Geldigheidsgebied Geldig voor een reis tussen 2 Belgische stations/stopplaatsen, behalve grenspunten.
Geldigheidsperiode De validering is 1 jaar geldig.
Kortingen
 • Gratis vervoer in 2de klas op vertoon van de door NMBS uitgegeven kaart.
 • Korting van 75% op het standaardbiljet in 1ste klas. De korting is slechts van toepassing op het gedeelte van de standaardprijs van de enkele biljetten dat de vaste vergoeding van € 0,9965 (in 2de klas, 1ste klas: x 1,54) overtreft.
Toeslagen
 • 2de klas: geen Diabolotoeslag
 • 1ste klas: Diabolotoeslag inbegrepen in de totale prijs. De toeslag wordt 2 maal geteld. Eenmaal voor de heen- en eenmaal voor de terugreis. Dit geldt ook voor een biljet VIA Brussels Airport - Zaventem.
Via-traject Toegestaan
Klasverhoging Niet van toepassing
Reisonderbreking Toegestaan
Reisverlenging Toegestaan
Veranderen reisweg Toegestaan
Alternatieve terugreis Toegestaan
Terugbetaalbaar
Op naam
 • Kaart is op naam en moet getoond worden met biljet.
 • Tickets in PDF-formaat en op eID zijn op naam.
Overdraagbaar Kaart is op naam, dus niet overdraagbaar.
Reisklas Beschikbaar in 1ste klas (2de klas is niet van toepassing, kaart geldt als vervoersbewijs 2de klas)
Type reis Enkele reis of heen-en-terug

Terug naar de pagina over Journalisten

* Niettegenstaande de uiterste zorg die besteed werd aan deze informatie, kunnen er fouten ingeslopen zijn waarvoor wij geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden. Bij afwijking gelden de voorwaarden zoals vermeld in de Vervoersvoorwaarden.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.