NMBS leidt eis tot schadevergoeding tegen AnsaldoBreda in - 26 september 2013

press

NMBS heeft vorige week woensdag in een Nederlandse rechtbank een eis tot schadevergoeding ingeleid tegen de Italiaanse treinbouwer AnsaldoBreda ten belope van meer dan 27 miljoen EUR. Het bedrag moet de geleden schade compenseren als gevolg van het niet leveren van rijklare V250-stellen voor de internationale hogesnelheidsverbinding Fyra. Het gaat om een voorlopig bedrag.

NMBS annuleerde op 3 juni de bestelling van drie V250-treinstellen bij AnsaldoBreda nadat de hogesnelheidsdienst tussen Brussel en Amsterdam op 17 januari wegens technische problemen werd stilgelegd, amper enkele weken na de officiële lancering. De Belgische Dienst voor de Interoperabiliteit en Veiligheid van de Spoorwegen (DVIS) vaardigde op 18 januari een formeel rijverbod voor commerciële dienst uit.

NMBS wil de geleden schade voor het niet respecteren van het contract voor de bouw van drie V250-stellen op AnsaldoBreda verhalen. Naast de eerder opgelegde contractueel vastgelegde boete voor laattijdige levering van 12,7 miljoen EUR, vraagt de NMBS via deze bijkomende claim de vergoeding van zowel rechtstreeks als onrechtstreeks opgelopen materiële schade. De totale eis bedraagt dus ongeveer 40 miljoen EUR.

De rechtstreekse schade slaat onder andere op kosten verbonden aan homologatie voor het materieel, onderhoudskosten en kosten voor marketing, catering en personeel. De onrechtstreekse materiële schade slaat op de gederfde marge omwille van de niet levering van de V250-stellen, alsook de interestlasten op de betaalde voorschotten.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.