Eindejaarsperiode: dienstregeling licht gewijzigd - 21 december 2010

picto presse

NMBS past tijdens de eindejaarsperiode haar aanbod licht aan. De dienstregeling tussen Kerst en Nieuwjaar wordt afgestemd op het aantal klanten die tijdens die periode de trein nemen. De openingsuren van de loketten blijven ongewijzigd.

<h2>Treindienst</h2>
<p>Naar jaarlijkse gewoonte past NMBS tijdens de eindejaarsperiode haar treindienst aan volgens het gewijzigde reispatroon van haar klanten. Hierna de voornaamste informatie. </p>
<ul>
<li>Van maandag 27 december 2010 tot en met zondag 9 januari 2011 zijn enkele piekuurtreinen (P-treinen) afgeschaft. De treinen die niet rijden staan vermeld op de gele affiches in de stations en in het spoorboekje met de symbolen ▲ of ■. </li>
<li>Op vrijdag 24 december 2010 rijden de treinen volgens een normale weekdienst. </li>
<li>Zaterdag 25 december 2010 en 1 januari 2011 is de gewone zaterdagdienstregeling van toepassing; zondag 26 december 2010 en 2 januari 2011 geldt de normale zondagsdienstregeling. </li>
</ul>
<p></p>
<p>
Voor meer informatie over de treindienst, consulteer <a href="http://www.nmbs.be">www.nmbs.be</a>
. Reizigers kunnen ook terecht bij het NMBS-personeel in de treinen en stations.</p>
<h2>Openingsuren loketten</h2>
<p>Tijdens de eindejaarsperiode blijven de loketten volgens de normale openingsuren bereikbaar. Zo wordt een optimale dienstverlening in deze feestelijke periode verzekerd.</p>
<p>
De normale openingsuren zijn terug te vinden op de website <a href="http://www.nmbs.be">www.nmbs.be</a>
. Meer informatie kan ook bekomen worden in het vertrekstation.</p>

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.