Aantal treinen in zomerperiode blijft stabiel - 15 april 2010

picto presse

NMBS past naar jaarlijkse gewoonte haar treindienst aan tijdens de zomermaanden. Een aantal treinen wordt in juli en augustus afgeschaft omdat veel vaste pendelaars in die periode met vakantie zijn. Het aantal treinen in de zomer van 2010 blijft ten opzichte van 2009 hetzelfde.

Zoals elk jaar heeft de Raad van Bestuur van NMBS het zomeraanbod goedgekeurd. Ook nu wordt een aantal treinen afgeschaft met een lage bezetting of voldoende alternatieven.

Toch blijft het zomeraanbod stabiel ten opzichte van 2009 en ligt dit zelfs 3% hoger dan in 2007. Dit dankzij een continue groei in het aanbod van NMBS. Onderstaande tabel toont deze positieve evolutie aan.

Treinaanbod op een normale weekdag tijdens de zomer

:
Aantal treinen Evolutie in %
2007

3590 treinen

100,0 %

2008

3579 treinen

99,7 %

2009

3707 treinen

103,3 %

2010

3713 treinen

103,4 %

 

Ten opzichte van het normale aanbod wordt minder dan 7% van de treinen afgeschaft. De voornaamste betrokken lijnen zijn Antwerpen – Gent, Antwerpen – Brussel, Brussel- Luxemburg en Aalst – Burst. NMBS stelde vast dat op de lijn Aalst – Burst vooral schoolgaande jeugd reist, waardoor tijdens de zomermaanden de bezetting van deze treinen extreem laag ligt. Ook heeft NMBS de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de frequentie op de lijnen Antwerpen – Gent en Antwerpen – Brussel significant te verhogen. Voor deze reizigers zijn er dan ook voldoende alternatieven voorhanden.

Marc Descheemaecker, gedelegeerd bestuurder van NMBS: “Ik ben verwonderd dat door berichtgeving buiten onze diensten om de indruk ontstaat dat ons aanbod ten opzichte van vorige zomer vermindert. Ik betreur het dan ook dat onze inspanningen van de vorige jaren om het aanbod te verhogen, niet naar waarde worden geschat.”

Sabin S’heeren, directeur-generaal NMBS Mobility: “De aanpassingen die we doen zijn trouwens veel beperkter dan de maatregelen die de andere nationale en regionale vervoersmaatschappijen doorvoeren in de zomerperiode. Zo laten zij hun aanbod met zelfs 20% afnemen terwijl NMBS slechts 7% van haar treinen afschaft.”

Meer informatie over het specifieke zomeraanbod volgt binnenkort via de verschillende communicatiekanalen van NMBS (website www.nmbs.be , speciale dienstregelingbrochures, het verkoopspersoneel en informatie in de stations, het Call Center 02/528.28.28, …).

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.