Reactie Jo Cornu op geruchten ontslag - 28 april 2016

logo NMBS

In reactie op geruchten die in de media de ronde doen, wenst de Gedelegeerd bestuurder van NMBS, Jo Cornu, een en ander te verduidelijken.

“Ik wil reageren op geruchten die de ronde doen over mijn intentie om ontslag te nemen als CEO van NMBS. Het is nooit mijn bedoeling geweest mijn mandaat van 6 jaar volledig uit te doen, gezien mijn leeftijd: ik word 72 in november. Na de succesvolle samensmelting van de voormalige NMBS-Holding en NMBS, wilde ik de grote akkoorden met de federale staat inzake de beheersovereenkomst en het investeringsplan afwerken. Wat deze dossiers betreft, bevinden de besprekingen zich in een vergevorderd stadium. Het is in dat verband dat ik een gedachtenwisseling ben opgestart met de toezichthoudende minister, voorheen Jacqueline Galant en nu François Bellot, over het meest geschikte moment voor mijn vertrek, een datum die rekening houdt met de belangen van de onderneming. Op dit ogenblik is geen enkele vertrekdatum vastgelegd. Het is in samenspraak met de regering dat deze zal worden bepaald. Ik hoop dat de belangrijke beslissingen in het kader van de grote akkoorden met de federale staat voor mijn vertrek genomen worden. Ik zal dus mijn opvolger een duidelijk kader achterlaten om de leiding van NMBS in handen te nemen.”

Van zijn kant, verklaart minister van Mobiliteit François Bellot: “Ik verwelkom het werk dat Jo Cornu sinds zijn aanstelling tot op heden heeft geleverd. Hij heeft altijd al aangekondigd dat hij zijn volledig mandaat nooit heeft willen uitdoen. Ik respecteer zijn beslissing. Sinds mijn aanstelling, heb ik de gelegenheid gehad om hem te ontmoeten in het kader van de bespreking van de lopende dossiers. Hij heeft me bevestigd dat hij zijn taak zal voortzetten tot het meest geschikte moment in functie van de belangen van de onderneming.”

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.