Resultaten NMBS eerste semester 2016 - 26 augustus 2016

logo NMBS Het operationele resultaat van NMBS voor de eerste zes maanden van 2016 is gedaald in vergelijking met dezelfde periode in 2015. Dat komt voornamelijk omwille van een lagere omzet uit het nationale en internationale reizigersverkeer, dat getroffen werd door de naweeën van de aanslagen en stakingen, alsook de impact van de oprichting van Thalys als een zelfstandige onderneming vorig jaar.

NMBS realiseerde tijdens het eerste halfjaar van 2016 een cash recurrente EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation & amortisation) ten belope van 2,8 miljoen EUR, ten opzichte van 15,9 miljoen EUR voor diezelfde periode in 2015.

Het resultaat blijft positief door de volgehouden inspanningen om de kosten te verminderen, ondanks een daling van de omzet uit het reizigersverkeer, een vermindering van de dotaties en de impact van de oprichting van Thalys als zelfstandige onderneming in april 2015 (NMBS ontvangt voortaan dividenden van THI Factory).

Het aantal vervoerde reizigers is voor het binnenlands verkeer met 0,8% gedaald tot 115,8 miljoen. Dat heeft grotendeels te maken met de stakingen in januari, mei en juni en de naweeën van de aanslagen in Parijs en Brussel. Voor het internationaal verkeer bedraagt het aantal reizigers 1,4 miljoen, een daling van 1,9 miljoen reizigers, waarvan 1,7 miljoen het resultaat is van de creatie van THI Factory. Het aantal reizigerskilometers is voor het binnenlands verkeer gedaald tot 4.857,2 miljoen (-2,8%). Voor het internationaal verkeer is dat gedaald tot 87,8 miljoen (-70,9%).

De inkomsten uit het binnenlands verkeer daalden bijgevolg met 3,9 procent tot 312 miljoen EUR.

Het totale zakencijfer voor NMBS (inclusief de dotaties) is gedaald met 6,5 procent tot 1.168 miljoen, maar de totale kosten zijn dan weer verbeterd met 5,5 procent tot 1.165 miljoen EUR.

Op 1 juli 2016 telde NMBS 18.639 werknemers (voltijds equivalent) ten opzichte van 19.352 aan het begin van het jaar. De personeelskosten zijn gedaald met 31,5 miljoen EUR ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en zorgen er mede voor dat het operationele resultaat positief blijft.

De economische schuld daalde tot 2.727 miljoen EUR op 30 juni 2016, tegenover 2.755 miljoen EUR op 30 juni 2015.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.