NMBS verkoopt watertoren op site Thurn en Taxis - 02 mei 2016

Thurn & Taxis

Verkoop past in beleid van valorisatie van onroerend goed

Wie de voorbije weken langs de oude spoorwegsite van Thurn en Taxis is gekomen, heeft het ongetwijfeld al opgemerkt: op de oude watertoren hangt een ‘Te koop’-bordje. De watertoren is het laatste stukje onroerend goed dat nog in bezit is van NMBS op de site aan de rand van het kanaal. Omdat het gebouw de laatste jaren geen spoorwegfunctie meer had, heeft NMBS besloten om het te verkopen.

Alleen een opvallend, elegant gebouw met een watertoren rest er nog van het indrukwekkende spoorwegpatrimonium dat zich ooit uitstrekte op de site van Thurn en Taxis, vlak bij het historische centrum van Brussel. De watertoren werd gebouwd tussen 1902 en 1910. In het begin van de twintigste eeuw huisvestte het gebouw een elektrische cabine die de ganse site van elektriciteit voorzag. De watertoren zorgde voor water voor de stoomturbines van de elektriciteitscentrale en voor de bevoorrading van water voor de stoomlocomotieven die op de site werden gebruikt. De reservoirs van de locomotieven moesten immers binnen een korte tijdsspanne worden gevuld en de waterdruk aangeboden door de publieke waterdienst was daarvoor onvoldoende. Dat verklaart waarom de spoorwegen één van de belangrijkste opdrachtgevers in de Belgische watertorenbouw waren. Zo hebben de spoorwegen de opdracht gegeven voor de bouw van maar liefst een derde van de Brusselse watertorens.

thurn & taxis

De watertoren bleef draaien tot in 1957 (wellicht ook het jaar waarin de rechtstreekse stoomtreinen van en naar Thurn en Taxis werden afgeschaft), maar daarna had hij geen functie meer. Het bijhorende gebouwtje deed wel nog tot twee jaar geleden dienst als hoogspanningscabine. Het gebouw heeft een totale oppervlakte van 477 m² en is opgetrokken in een klassieke bouwstijl met elementen uit de artnouveaustroming. Een art-nouveauwatertoren is een unicum in België.

Wie vandaag nog een stukje geschiedenis van de vroegere spoorwegsite wil meepikken, kan de voormalige rangeerstoomlocomotief 1152, één van de locomotieven die de site vroeger bediende, gaan bezichtigen in Train World, het spoorwegmuseum in Schaarbeek.

Herbestemming

NMBS waakt erover dat haar onroerend goed optimaal wordt benut. Sommige gebouwen en terreinen vallen buiten de spoorwegexploitatie en die worden verhuurd, verkocht of in erfpacht gegeven.

Omdat NMBS een goed beheer van middelen vooropstelt, kiest ze er steeds vaker voor om haar patrimonium over te dragen of te verkopen. Bovendien hebben gebouwen zoals de watertoren op de site Thurn en Taxis nog steeds een belangrijke architecturale waarde, ook al hebben ze hun oorspronkelijke functie verloren. Het gebouw is trouwens nog in zeer goede staat. NMBS is dan ook volop op zoek naar een koper die het gebouw naar waarde weet te schatten en er een leuke nieuwe bestemming aan geeft.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.