Hoe vraag je de kaart Kosteloze Begeleider aan?

Voor wie?

Je hebt recht op de Kaart kosteloze begeleider indien je niet alleen kan reizen om één van de volgende redenen:
 • Een vermindering van zelfredzaamheid met tenminste 12 punten volgens de handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid
 • Een blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid van minstens 80%
 • Een blijvende invaliditeit rechtstreeks toe te schrijven aan de onderste ledematen die tenminste 50% bedraagt
 • Een volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen
 • Een integratietegemoetkoming categorie III of hoger

Waar?

Aan het loket tijdens de openingsuren in een station naar keuze (de loketbediende stuurt je aanvraag vervolgens op naar de bevoegde dienst) of stuur je aanvraag naar volgend adres, waar onderzocht wordt of je aan de vereiste voorwaarden voldoet:

NMBS
10-14 B-MS.1322
Hallepoortlaan 40
1060 Brussel

Wat breng je mee?

 • Het ingevulde aanvraagformulier (pdf)
 • Een attest afgeleverd door één van de hieronder vermelde instellingen:
  • Directie-Generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid
  • De Rechtbanken die een invaliditeit erkend hebben
  • De verzekeringsinstellingen die een vergoeding uitkeren op basis van een erkende invaliditeitsgraad
  • Het Fonds voor Arbeidsongevallen
  • Het Fonds voor Beroepsziekten
  • De erkende voorzorgskassen voor mijnwerkers die een vergoeding uitbetalen op basis van een erkend invaliditeitspercentage
  • De Administratie van de pensioenen van het Ministerie van Financiën voor de personen die een pensioen genieten op basis van een erkend invaliditeitspercentage
  • De instellingen die een verhoogde kinderbijslag uitbetalen
  • De officiële instellingen van de lidstaten van de EU die een vergoeding uitbetalen en waarvan de gelijkwaardigheid van het getuigschrift werd erkend
Indien je aan de voorwaarden voldoet, word je uitgenodigd je kaart af te halen in het station van je keuze, mits:
 • Afgifte van een recente pasfoto
 • Betaling van een maakloon van € 5

Wat moet je doen als je geen geldig attest hebt?

Terug naar de pagina over de kaart Kosteloze begeleider

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.