Abonnementen

 • Look
  • Hoe ziet een abonnement eruit?

   Bijna alle nieuwe abonnementen worden op een MOBIB-kaart geplaatst. 

   Slechts enkele types abonnementen worden nog op papier afgeleverd (zoals Campus en het halftijdse abonnement). In dat geval bestaat het abonnement uit:

   • Een geplastificeerde moederkaart met een foto en de gegevens van de kaarthouder
   • Een validering. Bij een abonnement vind je hierop de periode waarin je kunt reizen. Bij een Campuskaart en een halftijds abonnement staan de 10 trajecten voorgedrukt.
 • Aanvraag
  • Hoe kun je een abonnement of duplicaat aanvragen?

   Wat heb je nodig ?

   • Jouw elektronische identiteitskaart of een ander officieel document dat jouw identiteit bewijst (voor de aanmaak van de MOBIB-kaart)
   • Als jouw werkgever een derdebetalersovereenkomst heeft afgesloten, breng je ook het derdebetalersattest mee, ingevuld door jouw werkgever
   • Als je een abonnement wil met een TEC-supplement, dan kun je de naam van de 2 TEC-haltes op jouw reisweg doorgeven aan de loketbediende

   Bijzondere aanvragen

   • Als je dat wenst, kun je een formulier voor de aanvraag van een abonnement downloaden en invullen voor een derde. Het ingevulde en ondertekende formulier kan dan afgegeven worden aan het loket.
   • Als je ouder bent dan 18, en je wil een schoolabonnement of campuskaart aanvragen, dan moet je ons een schoolattest – model NMBS (pdf) bezorgen, ingevuld door de school. Bij schoolabonnementen die geladen worden op een MOBIB-kaart, moet de aanvraag elk jaar opnieuw gedaan worden, mét een ingevuld schoolattest
   • Als het niet meer mogelijk is om een duplicaat af te leveren, neem je best contact op met de klantendienst
 • Validering
  • Hoe kun je je abonnement valideren?

   Je kunt snel, veilig en makkelijk een validering aanvragen via internet. Deze dienst is altijd beschikbaar.

   Opgelet! Als je 18 jaar bent of ouder, vervalt je schoolabonnement na 1 jaar. Om je schoolabonnement dan te verlengen, moet je ons elk jaar een nieuw schoolattest bezorgen. Dat kun je doen via internet of aan het loket.

   Je kunt je validering tot 31 dagen op voorhand bestellen.

   Je kunt uiteraard ook aan het loket of aan een automaat je validering regelen.

  • Wat is een geldig schoolattest?

   Op een geldig schoolattest bevestigt je schooldirectie dat je bent ingeschreven voor de periode waarvoor je je schoolabonnement wenst te verlengen.

   Je kan het ‘NMBS schoolattest’ laten invullen door jouw schooldirectie, of mogelijk geeft je school een eigen attest uit. Hierop staan de volgende gegevens vermeld: je naam, je adres, je geboortedatum, de periode waarvoor je ingeschreven bent, de stempel en handtekening van je schooldirectie.

   Opgelet! Als je 26 jaar bent of wordt tijdens de gevraagde geldigheidsperiode van je abonnement, zal je schoolabonnement niet op je Mobib-kaart geladen kunnen worden. Vanaf 26 jaar heb je namelijk geen recht meer op het schooltarief.
  • Wat is een derdebetalersattest?

   Indien je werkgever (of een andere derde) een contract heeft met NMBS om de abonnementen van werknemers (gedeeltelijk) voor zijn rekening te nemen, moet je dit aan het loket aantonen aan de hand van een derdebetalersattest. Dit attest kan je verkrijgen bij je werkgever zelf en bewijst dat je werkgever (een deel van) je abonnement betaalt.

   Afhankelijk van het contract tussen de werkgever en NMBS, kunnen ook de schoolabonnementen van de kinderen van werknemers (gedeeltelijk) door de werkgever betaald worden. In dat geval is eenzelfde derdebetalersattest noodzakelijk bij de aanvraag (en verlenging) van de schoolabonnement.
  • Wat gebeurt er als jouw schoolattest niet geldig is?

   Als je 18 of ouder bent (en jonger dan 26), kan je je schoolabonnement online verlengen door je schoolattest op te laden. Als het door jou opgeladen schoolattest niet geldig zou zijn, wordt je hiervan verwittigd via e-mail. We annuleren je validering en je abonnement wordt verwijderd van je MOBIB-kaart. We zorgen ook voor een terugbetaling van het volledige bedrag wanneer de validatieperiode nog niet gestart is. Indien de validatieperiode al begonnen is, rekenen we een administratiekost van € 10 aan.

 • Elektronische portefeuille
  • Wat is een elektronische portefeuille?

   Wanneer je een abonnement koopt, maken wij voor jou een elektronische portefeuille. Daarin storten wij de compensaties die je krijgt voor treinvertragingen.

   De compensatiebedragen blijven een jaar beschikbaar in je portefeuille.
   Je kan het saldo van je elektronische portefeuille altijd raadplegen op onze website via MyNMBS en aan het loket.

   De elektronische portefeuille is op naam en gelinkt aan je MOBIB-kaart.

  • Hoe betaal ik met mijn elektronische portefeuille?

   Verleng je je abonnement online via My NMBS, dan kan je het saldo van je elektronische portefeuille gebruiken voor de aankoop van een nieuw abonnement.

   Wil je aan het loket betalen met je elektronische portefeuille, dan kan dit door je MOBIB-kaart af te geven.

  • Wat kan ik met mijn elektronische portefeuille kopen?

   Aan het loket kan je met je elektronische portefeuille alle NMBS-producten van het binnenlands verkeer (inclusief en reischeques) kopen.
   Je kan er je portefeuille ook gebruiken om een abonnement te verlengen dat gelinkt is aan je MOBIB-kaart.

   Via My NMBS kan je je elektronische portefeuille gebruiken voor het online verlengen van een abonnement dat gelinkt is aan je MOBIB-kaart.

 • Werkgeversbijdrage
  • De werkgeversbijdrage aanvragen?

   Je werkgever heeft een derdebetalersovereenkomst met NMBS

   Je werkgever geeft je een attest waarmee je naar het loket komt. Je betaalt dan niets of slechts een deel van je treinkaart. Je werkgever betaalt het resterende bedrag.

   Je werkgever heeft geen derdebetalersovereenkomst met NMBS

   Je betaalt het volledige bedrag van je treinkaart. Je kunt dan bij je werkgever terecht voor een terugbetaling. De bedragen voor de verplichte werkgeversbijdrage (pdf) worden jaarlijks gepubliceerd. 

 • Vergeten - verloren
  • Wat te doen als je je abonnement vergeten of verloren bent?

   Maak je geen zorgen, dat overkomt iedereen. 

   Abonnement vergeten

   • Koop een biljet aan Boordtarief (prijs van het biljet + € 7) en ga binnen de 14 kalenderdagen (datum van de feiten inbegrepen) naar het loket van jouw keuze met het gekochte boordbiljet samen met je abonnement dat geldig was op de dag van de feiten.  Het volledige bedrag zal worden terugbetaald. 
   • Indien je geen biljet koopt aan Boordtarief, voor welke reden dan ook, zal de treinbegeleider een Vaststelling van Onregelmatigheid opstellen (€ 75). Je dient je abonnement dat geldig was op de datum van de vaststelling, binnen de 14 kalenderdagen (datum van de feiten inbegrepen) voor te leggen aan het loket samen met de vaststelling van onregelmatigheid. Deze wordt afgesloten en je moet geen € 75 betalen.

   Abonnementen verloren of gestolen

   Vraag een duplicaat van je valideringsbiljet of een duplicaat van je moederkaart en valideringsbiljet, behalve voor Halftijdse Abonnementen en Campus.

 • Terugbetaling
  • Omwisseling of terugbetaling van je abonnement

   Waar?

   Aan het loket, tijdens de openingsuren van het station van jouw keuze.

   Omwisseling

   Treinkaarten kunnen worden ingewisseld voor de vervaldatum van je valideringsbiljet en zonder onderbreking tussen de periodes van validering.

   Wat breng je mee?

   • Je huidige Abonnement
   • Een recente pasfoto
   • De som van € 5 voor het aanmaken van de nieuwe kaart

   Het bedrag dat overeenkomt met het aantal dagen dat je oude abonnement nog geldig was, wordt je onmiddellijk terugbetaald. De dag waarop je het abonnement inleverde, wordt beschouwd als een dag van gebruik.

   Opzegging

   Afhankelijk van het type abonnement kunnen de voorwaarden en terugbetalingsmodaliteiten variëren. Als je de voorwaarden en modaliteiten wilt kennen, kun je best de gebruiksvoorwaarden van jouw abonnement nalezen:

   Opzegging met retroactief effect in geval van ziekte   

   Een vraag tot terugbetaling voor een periode die voorbij is, ook al is het valideringsbiljet nog geldig, moet vergezeld zijn van de rechtvaardigende stukken (origineel medisch attest). Dat attest moet bewijzen dat de treinkaarthouder onmogelijk het huis kon verlaten tijdens de periode waarvoor een terugbetaling wordt gevraagd.

   In dit geval dien je contact op te nemen met de Klantendienst.

  • Welk bedrag wordt ingehouden bij het opzeggen van een abonnement?

   Lever je je valideringsbiljet in tijdens de geldigheidsperiode, dan wordt dit terugbetaald mits afhouding van een bedrag in verhouding tot het aantal gebruikte maanden en de administratiekosten. Elke begonnen maand wordt als een volledige gebruikte maand beschouwd.

   Dit terugbetaalde bedrag wordt als volgt berekend :

   • Abonnementen met een maandvalidering komen niet in aanmerking voor een terugbetaling.
   • Abonnementen met jaarvalidering: kostprijs van het abonnement min 30% voor de eerste maand gebruik en telkens 10% meer per verder begonnen maand. Er wordt ook een administratiekost gerekend.
   • Abonnementen met een trimestervalidering: kostprijs van het abonnement min 40% voor de eerste maand en telkens 30% meer per verder begonnen maand. Er wordt ook een administratiekost gerekend.
   • In functie van het aantal gebruikte maanden is dit het percentage van terugbetaling volgens de looptijd van de validering:
   % terugbetaald na maand:
   >0-1
   >1-2
   >2-3
   >3-4
   >4-5
   >5-6
   >6-7
   >8-12
    Jaarvalidering  70%  60%  50%  40%  30%  20%  10%  0%
    Trimestervalidering  60%  30%  0%  x  x  x  x  x

   Voorbeeld

   Een abonnement voor 1 jaar (€ 1673 voor 58 km) wordt teruggegeven na 2 maand en 3 weken gebruik:

   1673 x 50% = € 836,50

   Administratiekosten = € 10,00 -> 836,50 - 10,00 = € 826,50 terug te betalen.

  • Welk bedrag wordt ingehouden bij het omwisselen van een abonnement?

   Je kunt je abonnement omwisselen tijdens de geldigheidsperiode van je valideringsbiljet. Je oorspronkelijke abonnement (terug te geven aan het loket) wordt terugbetaald mits afhouding van een bedrag dat berekend wordt volgens het werkelijke aantal dagen van gebruik en van € 10 administratiekosten.

   Voorbeeld

   Een Maandabonnement (€ 167 voor 58 km) wordt omgewisseld na 8 dagen gebruik:

   167 - (167 x 8/30*) = af te ronden naar de dichtstbijzijnde 10 eurocent -> € 122,50

   Administratiekosten: € 10,00 -> 122,50 - 10,00 = € 112,50 terug te betalen

   * Bij de berekening van het ingehouden bedrag wordt rekening gehouden met het werkelijke aantal dagen gebruik van je validering : 28, 29, 30 of 31 dagen voor een maandvalidering; 89, 90, 91 of 92 dagen voor een driemaandelijkse validering; 365 of 366 dagen voor een jaarvalidering.

  • Diende je biljetten te kopen in afwachting van je complex abonnement of je duplicaat van je complex abonnement ?

   Volledige terugbetaling

   De biljetten worden volledig terugbetaald als:

   • De reisweg en de rijtuigklas dezelfde zijn als vermeld op je aanvraagformulier voor je abonnement;
   • De reisdata vallen binnen de geldigheidsperiode van je abonnement.
    • Vanaf de 5de dag na de aanvraag (dag van aanvraag inbegrepen)
    • vanaf de datum van de aanvraag van een duplicaat van een complex abonnement

   Waar?

   Aan het loket, tijdens de openingsuren van het station van jouw keuze.

   Wanneer?

   De vervoerbewijzen dienen ingediend te worden binnen de 14 kalenderdagen, dag van de reis inbegrepen (eventueel te tellen vanaf de reisdatum van je laatste vervoerbewijs).

 • Reisweg
  • Voor welke reisweg?

   Bij de aanvraag van je abonnement kies je je reisweg:

   • Enkel een reisweg per trein
   • Een reisweg per trein gecombineerd met MIVB, De Lijn of TEC*

   * Gelieve voor je bustraject TEC de exacte naam van de halten mee te delen, te bekomen bij TEC.

   Onderbreking van je reisweg

   • Je mag in of uit de trein stappen in elk station op je reisweg.
   • Je mag zelfs een andere reisweg nemen:
    • Als je zo vlugger op je bestemming bent
    • Zonder je reis te onderbreken
    • Zonder verder te reizen dan je bestemmingsstation om er vervolgens naar terug te keren

   Aparte regeling in geval van Campus en Haltijdse abonnementen

   • Op de aangerekende reisweg is een reisonderbreking toegestaan
   • Geen gecombineerde reisweg met MIVB, De Lijn of TEC

   Complexe abonnementen

   Wil je gedurende een bepaalde periode tussen meer dan 2 Belgische stations of stopplaatsen reizen, dan kan dat met een complex abonnement.
   Meer informatie hierover vind je in de uitgebreide gebruiksvoorwaarden Complexe Abonnementen (PDF).

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.