Veel gebruikte termen

 • A - I
  • Veel gebruikte termen A tot I

   Aansluiting

   De eerste trein nemen om zijn reis verder te zetten wanneer de reisweg van de reiziger het gebruik van meerdere treinen vereist.

   Administratiekosten

   Het in de "Tarieven" vastgelegde bedrag voor:

   • de terugbetaling van bepaalde vervoerbewijzen
   • de opzegging of omwisseling van een abonnement en/of valideringsbiljet
   • de opzegging, omwisseling of het duplicaat van een abonnement voor een parking zonder slagbomen

   Agglomeratie

   Geheel van stations en stopplaatsen in en rond bepaalde steden, waar je met een stadsabonnement vrij in kunt rondreizen (cursieve stations: stations en stopplaatsen die niet tot de Zone behoren):
   Brussel : zie Zone Brussel
   Charleroi : Charleroi-Ouest, Charleroi-Sud, Châtelet, Couillet, Lodelinsart, Marchienne-au-Pont, Marchienne-Zone, Roux.
   Liège : Angleur, Ans, Bressoux, Chênée, Flémalle-Grande, Flémalle-Haute, Herstal, Jemeppe-sur-Meuse, Leman, Liège-Guillemins, Liège-Jonfosse, Liège-Palais, Liers, Milmort, Pont-de-Seraing, Sclessin, Tilff, Trooz.

   Alternatieve reisweg

   Andere reisweg dan de in kilometer kortste reisweg, die het station van vertrek en bestemming verbindt. De reiziger mag deze reisweg enkel gebruiken in de volgende gevallen:

   • met de gebruikte treinen kan de bestemming sneller bereikt worden OF
   • met de gebruikte treinen kan vermeden worden om over te stappen (en kan in dezelfde trein gebleven worden). In dat geval mag de reis met maximum 30 minuten verlengd worden OF
   • met de treinen kan tweemaal hetzelfde baanvak afgelegd worden (sectie gelegen tussen het station van vertrek en bestemming) om een snellere aansluiting te halen, wanneer er geen aansluiting is op het aansluitpunt van 2 lijnen of wanneer die niet verzekerd kan worden (vertraging).

   In voormelde gevallen mag de reiziger zijn reis niet onderbreken in de tussenliggende stations, noch afzien van een gedeelte van de rit.

   Antenne-traject

   Een of twee bijkomende trajecten die op het hoofdtraject van het abonnement worden ingepland tussen het vertrekpunt en het eindpunt.

   Begeleide Bagage

   Handbagage, dieren en fietsen die toegelaten zijn tot het vervoer.

   Biljet enkele reis

   Vervoerbewijs waarmee je een enkele reis kunt afleggen met de stations/stopplaatsen vermeld op het vervoerbewijs als vertrek- en bestemmingspunt.

   Biljet heen en terug

   Vervoerbewijs waarmee je de volgende reizen kunt afleggen:

   • Een reis heen met de stations/stopplaatsen vermeld op het vervoerbewijs als vertrek- en bestemmingspunt.
   • Een reis terug (in omgekeerde richting van de heenreis) met het vertrekstation van de heenreis als bestemming.

   Binnenverkeer/binnenlands verkeer

   Het vervoer tussen 2 stations of stopplaatsen in België.

   Boordtarief

   Prijs van het biljet aangekocht bij de treinbegeleider. Die prijs omvat 2 elementen:

   • de prijs van de reis uit het productengamma verkocht door de treinbegeleider, tegen het tarief waar de reiziger recht op heeft
   • de ‘Toeslag Boordtarief’

   Diabolotoeslag

   Overeenkomstig artikel 12 van de wet van 30/04/2007 wordt er per enkele reis automatisch een toeslag (zie ‘Tarieven’) aangerekend op de prijs van bepaalde vervoerbewijzen zodat de reiziger gebruik kan maken van de spoorinfrastructuur met vertrek en/of bestemming in de luchthaven van Brussel (station Brussels Airport - Zaventem).
   Voor de vervoerbewijzen waarvoor de Diabolotoeslag niet automatisch verrekend wordt in de totaalprijs, moet een extra biljet ‘Diabolotoeslag’ aangekocht worden alvorens op de trein te stappen.

   e-ID

   Afkorting van ‘elektronische identiteitskaart’. Dit is een identiteitsbewijs dat een microchip bevat.

   Elektronische chipkaart  uitgegeven in de trein

   Deze term wordt gebruikt voor een drager die het volgende kan bevatten: een vervoerbewijs, een ‘C170 - Vaststelling van onregelmatigheid’, een ‘C173 - Vaststelling van overlast of inbreuk op de veiligheid’ of een ‘C6 - Vraag om terugbetaling van een biljet/rechtvaardiging voor de gebruikte biljetten’. Zo’n kaart wordt beschouwd als origineel stuk. De kartonnen elektronische chipkaart wordt uitgegeven via het verkoopsysteem van de treinbegeleider.
   De inhoud van de kaart kan geraadpleegd/afgedrukt worden aan de loketten van een Belgisch station, aan de
   verkoopautomaten en via de website detrein.be.

   Elektronische portefeuille

   Wanneer je een abonnement koopt, maken wij voor jou een elektronische portefeuille. Daarin storten wij de compensaties die je krijgt voor treinvertragingen.

   Het saldo van je elektronische portefeuille kan je online gebruiken om je abonnement(1) te vernieuwen.
   Aan het loket kan je er alle producten van NMBS mee kopen, inclusief reischeques. Je kan er ook je elektronische portefeuille gebruiken om een abonnement te verlengen dat gelinkt is aan je MOBIB-kaart.

   (1) alleen het abonnement dat aan de elektronische portefeuille is gelinkt

   Entiteit

   Term gebruikt voor een abonnement met twee bestemmingsstations die tot een bepaalde geografische zone behoren:
   Entiteit Antwerpen: Zone Antwerpen, Ekeren, Hoboken-Polder, Mortsel, Mortsel-Liersesteenweg, Mortsel
   Deurnesteenweg, Mortsel-Oude-God, Sint-Mariaburg.
   Entiteit Charleroi: Zone Charleroi, Châtelet, Roux.
   Entiteit Gent: Zone Gent, Merelbeke.
   Entiteit Liège: Zone Liège, Ans, Flémalle-Grande, Flémalle-Haute, Herstal, Jemeppe-sur-Meuse, Leman, Liers, Milmort, Pont-de-Seraing, Tilff, Trooz.
   Entiteit Halle: Zone Halle, Huizingen, Lot.
   Entiteit Knokke: Zone Knokke, Blankenberge, Zeebrugge.

   Fiets

   Onder fiets wordt verstaan: een niet-plooibare fiets, een tandem, een elektrische fiets, een fietskar en een segway.

   Forfaitair bedrag

   Het in de ‘Tarieven’ vastgelegde bedrag dat betaald moet worden in geval van een Vaststelling van onregelmatigheid (C170) of een Vaststelling van overlast of inbreuk op de veiligheid (C173) en dit onverminderd het feit dat NMBS de eventuele werkelijke kosten die het gedrag van de reiziger veroorzaakt zou kunnen hebben, op een later tijdstip kan terugvorderen.

   Gepaste accomodatie

   Gepaste opvang in een station, gemeentelijk centrum of gelijkaardige opvangplaats. Indien geen van voorgaande opvangplaatsen beschikbaar is, kan een overnachting in een hotel worden aangeboden.

   Grensoverschrijdend gamma

   Geheel van vervoerbewijzen en tarieven met vertrek in België naar:

   • Nederland: Maastricht, Maastricht Randwyck, Eijsden, Roosendaal en in omgekeerde richting.
   • Duitsland: Aachen en in omgekeerde richting.
   • Frankrijk: Lille, Baisieux, Ascq, Annapes, Pont-de-Bois, Hellemmes, Lezennes, Croix-Wasquehal, Croix-L’Allumette, Roubaix, Tourcoing en in omgekeerde richting.
   • Groothertogdom Luxemburg: elk Luxemburgs station en in omgekeerde richting.

   Grenspunt

   Het begrip grenspunt wordt gebruikt voor de tarifering van de vervoerbewijzen. Het betreft in geen geval een station/stopplaats waar reizigers in- of uitstappen. De grenspunten zijn: Roosendaal-grens, Visé-Frontière, Aachen Süd-Grenze, Gouvy-Frontière, Sterpenich-Frontière, Athus-Frontière, Quévy-Frontière, Tourcoing-Frontière, Blandain-Frontière.

   Handbagage

   Gemakkelijk draagbare voorwerpen die je kan meenemen in de rijtuigen, alsook kleine, ongevaarlijke huisdieren in een kooi.

   Hoofdreiziger

   De persoon wiens geboortedatum werd gekozen tijdens het ankoopproces via de ‘app’ van NMBS om het ‘Mobile Ticket’ af te leveren op zijn smartphone/tablet.

   Huurder

   Natuurlijke persoon die als individu een fiets huurt; of natuurlijke personen die als groepsverantwoordelijke fietsen huren voor een groep.

   Identiteitsbewijs

   Officieel document dat de identiteit bewijst van een persoon (bv. identiteitskaart of gelijkwaardig).

   Identiteitsfoto

   Een foto bestemd voor een identiteitsbewijs.
   In principe dient de persoon gefotografeerd te worden zonder hoofddeksel. Een hoofddeksel kan toegestaan worden om religieuze of medische redenen op voorwaarde dat het gezicht helemaal zichtbaar is. Het voorhoofd, de wangen, de ogen, de neus en de kin dienen volledig onbedekt te zijn. Het is wenselijk maar niet strikt noodzakelijk dat het haar en de ogen eveneens onbedekt zijn.
   De foto moet 45 mm (hoog) op 35 mm (breed) groot zijn. De afmetingen van het hoofd (kapsel inbegrepen) op de foto dienen tussen de 25 en 40 mm te bedragen. Het hoofd moet gefotografeerd zijn tegen een lichte en egale achtergrond.
   Foto via e-ID: identiteitsfoto die van het elektronische identiteitsbewijs gedownloaded wordt.

   Huurder

   Natuurlijke persoon die als individu een fiets huurt; of natuurlijke personen die als groepsverantwoordelijke fietsen huren voor een groep.

 • J - R
  • Veel gebruikte termen J tot R

   Klasverhoging

   Toeslag die een reiziger betaalt om in 1e klas te reizen indien hij een vervoerbewijs voor 2e klas heeft.

   Knooppunt

   Station waar twee of meer NMBS-lijnen samenkomen.

   Maakloon

   Het in de ‘Tarieven’ vastgelegde bedrag voor de opmaak van:

   • een papieren abonnement
   • een MOBIB-kaart
   • een duplicaat van een papieren abonnement en/of valideringsbiljet
   • een duplicaat van een MOBIB-kaart in geval van:
    - verlies of diefstal
    - beschadiging (enkel als de nieuwe geldigheidsperiode van het duplicaat van de MOBIB-kaart aanvangt op het moment van de uitgifte ervan voor een nieuwe duur van 5 jaar).
   • een kortingskaart Grote Gezinnen of een Kaart Journalisten, of een duplicaat van een van beide
   • een voorrangskaart voor een zitplaats in de treinen of een duplicaat ervan
   • een ‘Kaart kosteloze begeleider’ of een duplicaat ervan

   MOBIB-kaart

   De MOBIB-kaart is een interoperabele chipkaart (van het type bankkaart) uitgegeven door de Belgische openbaarvervoersmaatschappijen NMBS, MIVB, TEC en De Lijn, of door Servipark nv (Interparking).
   Het is een elektronische drager waarop tot 8 contracten geladen kunnen worden.

   De MOBIB-kaart op zich is geen vervoerbewijs.

   Zie ook fiche ‘Mobib-kaart’.

   Nachtelijke onderbreking

   Moment waarop de laatste trein van de lijn waarop de reiziger reist, zijn traject beëindigt, conform het binnenlands spoorboekje.

   Net

   Het geheel van stations, stopplaatsen en grenspunten.

   Onderbreken/Onderbreking

   Een halte inlassen in een tussenliggend station/stopplaats op het in kilometer kortste traject. Als het station/de stopplaats deel uitmaakt van een Zone* en je naar andere stations wilt reizen die deel uitmaken van deze Zone, dan dien je in het bezit te zijn van een biljet enkele reis dat geldig is in deze Zone.

   Persoon met beperkte mobiliteit

   Elke persoon van wie de mobiliteit bij het gebruik van een vervoersmiddel beperkt is ten gevolge van een lichamelijke (zintuiglijke of motorische, permanente of tijdelijke) handicap, een intellectuele handicap of stoornis, of enige andere oorzaak van handicap, of ten gevolge van leeftijd, en van wie de situatie vereist dat die persoon passende aandacht krijgt en dat de aan alle passagiers verstrekte diensten aan hem worden aangepast.

   Reiziger

   Hiermee worden zowel vrouwen, mannen als kinderen bedoeld.

 • S - Z
  • Veel gebruikte termen S tot Z

   Standaardtarief

   Biljetten tegen volle prijs.

   Station

   In het binnenlands spoorboekje vermelde plaats waar reizigers kunnen in- of uitstappen, waar verkooppersoneel aanwezig is en/of een verkoopautomaat.

   Station Via

   Station of stopplaats langs hetwelke/dewelke het abonnement getarifeerd wordt.

   Stopplaats

   Plaats waar reizigers kunnen in- of uitstappen en waar geen verkoopmogelijkheid bestaat.

   Tarief 50% / 70% / 75%

   50 % / 70 % / 75 % korting op de prijzen van het Standaardtarief, behalve op de Minimumvergoeding (zie de ‘Tarieven’).

   Tarieven

   Deel van de Vervoersvoorwaarden waarin de prijzen, administratiekosten, forfaitaire bedragen enz. vastgelegd zijn.

   Tarifaire afstand

   De afstand in kilometer die door NMBS in aanmerking wordt genomen om de prijs van een vervoerbewijs te berekenen.

   Ticket +

   Kartonnen elektronische chipkaart, geldig voor een dag op het volledige net van de MIVB. Deze kaart wordt gebruikt om het MIVB-gedeelte op te laden van een gecombineerd biljet NMBS/MIVB.

   Toeslag Boordtarief

   Bedrag (zie de ‘Tarieven’) waarmee de prijs van het biljet uitgegeven door het verkoopsysteem van de treinbegeleider automatisch verhoogd wordt.

   Traject

   Reisweg tussen de plaats waar de reiziger zijn reis aanvangt en de gewenste bestemming.

   Valideren

   Een vervoerbewijs geldig maken vóór het instappen in de trein, voor de dag van de reis en het af te leggen traject (bv. invullen van een manueel in te vullen vervoerbewijs, in het bezit zijn van een geldige validering voor een abonnement, een vervoerbewijs scannen om het geldig te maken, enz.).

   Vervoerder belast met de bijstand

   De vervoerder bevoegd om reizigers bijstand te verlenen is degene die, volgens het vervoerscontract, het vervoer als
   dienstverlening uitvoert op het moment en op de plaats waar de reiziger vertraging heeft opgelopen of is verhinderd zijn reis verder te zetten (bij vertrek, tijdens de reis, of op de bestemming), onafhankelijk van de effectieve verantwoordelijkheid van deze vervoerder in geval van vertraging.

   Vervoermaatschappijen

   • NMBS : Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
   • MIVB : Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel
   • De Lijn : Vlaamse Vervoermaatschappij
   • TEC: ‘Transport en commun’, die afhangt van de Société Régionale Wallonne du Transport

   Via-abonnement

   Abonnement dat het gebruik van een reisweg toelaat via een specifiek station.

   Werkdagen

   Van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd wettelijke feestdagen.

   Zone

   Geheel van stations/stopplaatsen gegroepeerd in één getarifeerd punt.

   Zone
   Stations die tot de zone behoren
   Aalst
   Aalst, Aalst-Kerrebroek, Erembodegem 
   Antwerpen
   Antwerpen-Berchem, Antwerpen-Centraal, Antwerpen-Dam, Antwerpen-Luchtbal, Antwerpen-Noorderdokken, Antwerpen-Oost, Antwerpen-Zuid
   Bergen
   Bergen, Nimy
   Brugge
   Brugge, Brugge-Sint-Pieters 
   Brussel
   Arcaden, Bockstaal, Boondaal, Bordet, Bosvoorde, Brussel-Centraal, Brussel-Congres, Brussel-Kapellekerk, Brussel-Luxemburg, Brussel-Noord, Brussel-Schuman, Brussel-West, Brussel-Zuid, Delta, Diesdelle, Etterbeek, Evere, Haren, Haren-Zuid, Jette, Meiser, Merode, Moensberg, Mouterij, Schaarbeek, Simonis, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Job, Thurn & Taxis, Ukkel-Kalevoet, Ukkel-Stalle, Vorst-Oost, Vorst-Zuid, Watermaal
   Charleroi
   Charleroi-West, Charleroi-Zuid, Couillet, Lodelinsart, Marchienne-au-Pont, Marchienne-Zone
   Denderleeuw
   Denderleeuw, Iddergem, Welle 
   Dendermonde 
   Dendermonde, Sint-Gillis 
   Gent
   Drongen, Gentbrugge, Gent-Dampoort, Gent-Sint-Pieters, Wondelgem 
   Halle
   Buizingen, Halle, Lembeek 
   Hasselt
   Hasselt, Kiewit 
   Hoei
   Hoei, Statte 
   Knokke
   Duinbergen, Heist, Knokke 
   La Louvière
   Bracquegnies, La Louvière-Centrum, La Louvière-Zuid 
   Leuven
   Heverlee, Leuven 
   Luik
   Angleur, Bressoux, Chênée, Luik-Guillemins, Luik-Jonfosse, Luik-Paleis, Sclessin
   March
   Aye, Marche-en-Famenne, Marloie 
   Mechelen
   Mechelen, Mechelen-Nekkerspoel 
   Moeskroen
   Herseaux, Moeskroen 
   Namen
   Flawinne, Jambes, Jambes-Est, Namen, Ronet 
   Verviers
   Verviers-Centraal, Verviers-Palais 

   Speciaal geval Mortsel:

   Als de reiziger een vervoerbewijs (uitgezonderd Key Card) heeft met als vertrek- of bestemmingsstation Mortsel, MortselLiersesteenweg, Mortsel-Oude God of Mortsel-Deurnesteenweg, dan kan die zonder formaliteiten in- of uitstappen in een van de hierna vermelde stations.
   Er bestaat evenwel geen 'Zone Mortsel', dus het gebruikte vervoerbewijs mag niet worden beschouwd als een vrijkaart tussen deze stations.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.