Public data

 • Beschrijving
  • Wat is public data?
   Public data is het vrij ter beschikking stellen van bepaalde informatie aan derden. De voorwaarden waaronder deze informatie beschikbaar is, worden beschreven in licenties en gebruiksvoorwaarden, waarbij de beperkingen in hergebruik tot een minimum worden beperkt.
  • Wat houdt public data van NMBS precies in?

   Door het vrijgeven van de geplande dienstregelingen kunnen geïnteresseerde partijen eigen toepassingen ontwikkelen waarmee gebruikers reizen kunnen plannen per trein.

   De data worden ter beschikking gesteld in de vorm van GTFS (General Transit Feed Specification), een gemeenschappelijk formaat voor openbaar vervoer dienstregelingen.
  • Wie kan de public data van NMBS gebruiken?
   Iedere geïnteresseerde partner kan aan de slag met de geplande dienstregelingen. Je moet je alleen akkoord verklaren met onze standaard licentieovereenkomst.
  • Waarom nu public data?
   Tot voor de herstructurering van de NMBS-Groep waren zowel Infrabel als NMBS eigenaar van de data. Externe partijen sluiten liefst met maar één bedrijf een contract, wat in de oude structuur niet mogelijk was. Na de herstructurering werd NMBS de enige partij die communiceert met de reizigers. Sindsdien werd een technisch performant systeem ontwikkeld om de data aan te bieden. Om dit systeem te testen, is NMBS met Google in zee gegaan.
 • Inhoud
  • Is er ook realtime info te vinden?
   Neen, deze data bevatten alleen de geplande dienstregelingen.
  • Waarom geen realtime info? Wordt dit nog toegevoegd?
   Geplande dienstregelingen aanbieden is vanuit technisch oogpunt vrij eenvoudig en kan dan ook gratis aangeboden worden. Realtime informatie aanbieden is complexer en vereist bovendien het aankopen en onderhouden van extra IT-infrastructuur. Momenteel wordt onderzocht welke oplossing technisch en budgettair haalbaar is. Daarna wordt de gekozen oplossing ontwikkeld en zullen ook realtime data aangeboden worden aan de geïnteresseerden. Aangezien hier sprake is van een grote kost op het vlak van IT-infrastructuur zal hier een kost voor aangerekend worden.
  • Is er ook public data voorzien met info over de stations?
   Neen, de GTFS dataset bevat enkel dienstregelingsinformatie.
  • Is er ook public data voorzien met netkaarten?
   Neen, de GTFS dataset bevat enkel dienstregelingsinformatie.
  • Is er ook public data voorzien voor de verkoop?
   Neen, partners kunnen vanuit hun eigen toepassingen uiteraard wel linken naar de NMBS website voor verkoop.
  • Zijn de public data van NMBS beschikbaar in de vorm van een API?
   NMBS stelt de data ter beschikking in de vorm van GTFS, een gemeenschappelijk formaat voor openbaar vervoer dienstregelingen. Deze GTFS-feed laat NMBS toe om deze data ter beschikking te stellen aan derden die eigen toepassingen willen ontwikkelen. Een GTFS-feed is geen API. De data worden ter beschikking gesteld en worden volgens een vast schema (voorlopig 2-wekelijks) ververst. Als ontwikkelaar ontvang je deze data en kun je ermee aan de slag, er is verder geen interactie tussen leverancier en ontwikkelaar nodig. Bij een API is er op continue basis onderlinge communicatie tussen de softwareprogramma’s van beide partijen.
  • Is de data van NMBS 100% betrouwbaar?
   De data die NMBS ter beschikking stelt aan zijn partners zijn 100% identiek aan de data die NMBS gebruikt voor de eigen reizigerstoepassingen. Elke partner heeft natuurlijk zijn eigen reisplanner en dus ook zijn eigen achterliggende zoekmotor en algoritmen. Daardoor zal niet elke reisplanner altijd dezelfde reisadviezen tonen. De kwaliteit van de getoonde dienstregelingen is dan ook de verantwoordelijkheid van elke individuele partner.
  • Is NMBS verantwoordelijk voor deze data?
   NMBS is verantwoordelijk voor de ruwe data die het door middel van het GTFS-bestand bezorgt aan de partner. De partner is verantwoordelijk voor de goede werking van de eigen toepassingen die het aanbiedt aan de gebruikers.
  • Wat als er fouten zitten in deze data?
   Fouten in de data dienen gemeld te worden aan de partner in kwestie. De partner dient na te gaan of het effectief om een fout in de data gaat. Zoja, zal de partner NMBS contacteren om het probleem aan te kaarten.
  • Bevat de public data van NMBS ook dienstregelingen van buitenlandse trajecten of treinen?
   Neen. In eerste instantie bevat de dataset uitsluitend de dienstregelingen van NMBS. Daar zitten ook de IC-treinen in die naar Basel en Amsterdam rijden.
   Op dit moment is er overleg met Thalys, Eurostar, ICE en TGV. Na dit overleg en als een akkoord wordt afgesloten met deze operatoren, wordt de info toegevoegd.
   Ontwikkelaars die sneller willen werken met dienstregelingen van een of meerdere van deze operatoren, dienen de resp. operatoren te contacteren met de vraag of zij ook public data aanleveren.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.